bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Torsten Nilsson

Lodjursjakten 2022 i Uppsala län

2021-12-16

 • Den medgivna licens tilldelningen är enligt Länsstyrelsens egna bedömning; Av begränsad omfattning!
 • Den uppfattningen delar JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län som hade förväntat en högre licens tilldelning, med ett minst två siffrigt antal
 • Länsstyrelsen pekar i sitt beslut själv på att, ”I bedömningen ingår också att risken för underbeskattning av lodjursstammen är större än risken för överbeskattning.”
 • Den medgivna tilldelningen hade med hänsyn till inventeringsresultatet, 15 länsegna föryngringar och en övre förvaltningsnivå på 12 föryngringar utan vidare kunnat vara högre.
 • Som skador inräknas aldrig den predation på rådjur lodjuren orsakar.
 • Att rådjursförekomst samtidigt är grundförutsättning, för att lodjursstammen i länet fortsatt ska ha en god marginal för att förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde berörs inte i beslutet.
 • I mellersta rovdjursförvaltningsområdet är det tätheten av rådjur som visats ha stor betydelse för hur lodjurspopulationen kan utvecklas i områ
 • På många håll i länet är rådjurspoppulationen redan tillbakahållen bl.a. på grund av predation.
 • Även om tilldelningen förväntades bli högre än de nu medgivna 8 lodjuren är det ett viktigt steg att vi nu åter i Uppsala län får licensjakt på lodjur under 2022.

 

 

För att läsa länsstyrelsens beslut, klicka på länken nedan.
Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2022.pdf

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick