bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Uppdatering loinventering

2022-01-03

En kort statusuppdatering kring lodjursinventeringen.

Som det ser ut just nu har vi säkrat omkring 5 familjegrupper lo i länet, (ca 20 kvalitetssäkrade observationer av familjegrupper, så 3-4 observationer/spårningar av varje familjegrupp). Nu när det har kommit lite snö kommer vi att mycket större möjligheter att leta familjegrupper i de områden där vi ännu inte hittat/kvalitetssäkrat några och också särskilja olika familjegrupper i de områden där vi hittat.

De områden där det ännu är väldigt glest med spårningar av familjegrupper är norr om Österbybruk (vi har en spårning på Hållnäshalvön), Gårdskär, öster om Uppsala och kring Enköping, så där vore det toppen att få in fler bilder/filmer/spårrapporter. För övriga delar av länet är det bra att få in rapporter för att kunna särskilja olika lodjursfamiljegrupper från varandra.

En PRELIMINÄR karta över kvalitetssäkrade observationer och hur de går ihop med varandra i nuläget. Den kan och kommer ändras då vi får in fler observationer/spårningar under säsongen.

Varje grön plupp är en observation, och treklövern den familjegrupp som observationerna kopplas till. Ringarna visar ungefärlig hemområdesstorlek för en hona med ungar.

 

Sebastian Olofsson
Vilthandläggare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick