bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Torsten Nilsson

Almunge Hundcenter i fokus

2022-09-07

Almunge Hundcenter i fokus när Svenska Jägareförbundets nye Generalsekreterare Dag Lidén besökte Jägareförbundet Uppsala län. Dag fick omedelbart efter han tillträtt sin tjänst
en inbjudan att besöka Uppsala län för att bekanta sig både med länet och Jägareförbundet Uppsala läns verksamhet. Ett önskemål som Dag tydligt aviserade var att komma ut i landet för att själv kunna bilda sig en egen uppfattning om den verksamhet som sker lokalt ute bland länsföreningarna.
Att i det sammanhanget kunna visa upp Almunge Hundcenter föreföll lämpligt, en av länsföreningens lokalorganisationer och samtidigt en unik hundträningsresurs med fantastiska möjligheter att träna och testa jakthundar på både björn, vildsvin, hjort men också på älg och grävling. Almunge Hundcenter kan dessutom både erbjuda en rad jaktanknutna utbildningar genom tillgång såväl till olika hägn som utbildningslokaler.
Besöket inleddes med att Jimmy Gustavsson och Stefan Schön beskrev anläggningens historia och dagens verksamhet, sedan man nu helt tagit över efter tidigare ägare och nu står för en helt ny regi med höga ambitioner avseende såväl etik som kvalité för hägnade djur, hundar och hundägare. En övertygande presentation som följdes upp med en uppskattad rundtur bland kron-och dovvilt samt vildsvin.
Anläggningens unika tillgång ”de tre björnsystrarna” tilldrog sig givetvis både Dag’s och oss andras
intresse och lät sig noggrant beskådas mutade med druvor. Ingen ”björnfrossa” så länge stängsel
och elförsörjning fungerar.

Foto: Torsten Nilsson Foto Torsten Nilsson

Almunge Hundcenter fungerar även sedan en tid som förvarings och utlämningsplats för
Jägareförbundet Uppsalas mässmaterial.
Från Uppsala län deltog både Bengt Undén, vice ordförande och medlemsansvarig samt Fredrik
Gravemo, ungdomsansvarig samt undertecknad. Efter att vi klarat av presentationen av Almunge
Hundcenter med hägnverksamhet övergick besöket till att beskriva Jägareförbundet Uppsalas
verksamhet. Länets såväl förutsättningar som utmaningar gavs möjlighet att ingående beskriva och diskutera. Ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer som vi hoppas kan komma både Dag och
Jägareförbundet Uppsala till nytta. Förhoppningsvis en dag även till nytta för dagens värd Almunge Hundcenter och ett tack för ett uppskattat besök på en unik anläggning.

 

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick