bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Torsten Nilsson

Att jaga bland vargar!

2022-09-15

För jägarna inom Siggefora reviret är detta redan en realitet sedan ett par år. För fler jägare kan det bli det redan under pågående jaktsäsong. Att detta skapat oro på flera håll, inte minst efter flera angrepp på får i trakten av Edsbro blev tydlig då tisdagens Vargmöte i Åkerlänna förutom traktens jägare även lockade jägare från både Närdinghundra(Knutby) och Knivstas jaktvårdskretsar.

Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundets vargexpert med erfarenheter både från Värmland och arbetet med vargfrågor på både nationell nivå och från Brüssel inledde. Han belyste vargfrågan utifrån ett både nationellt och EU perspektiv. Där svårigheterna med att beräkna dagens vargstam förutom myndigheternas oro att riskera att hamna under gynnsam bevarandestatus 300 individer likaväl kan leda till det motsatta. Vi riskerar att få ett katastrofalt läge med det dubbla antalet och en i det närmaste omöjlig situation att vrida rätt till intervallet 170 till 270 vargar. Hur dystert det än ter sig att i närtid nå den nivån såg Gunnar ändå möjligheten av en avskjutning runt 100 vargar under licensjakt och skyddsjakt den kommande jaktsäsongen.

Sebastian Olovsson från Länsstyrelsen redovisade därefter aktuell vargsituation i länet. Han framhöll att just nu var den mest osäkra tidpunkten att försöka sig på en uppskattning innan älgjaktens början och innan jägarna börjat röra sig i markerna. Färska bilder visades också på alfaparet i Siggefora reviret med årets åtta årsvalpar. Några angrepp på tamdjur är inte inrapporterade i Uppsala län under året men väl på Stockholmssidan av länsgränsen i trakten av Edsbro. Säkert en bidragande anledning till att det bland kvällens åttiotal besökare även fanns jägare även från Knutby.

Hur man bör tänka och agera när det gäller att förvalta klövviltet vid jakt inom ett vargrevir gick sedan Länsjaktvårdskonsulent Lars Björk in på. Han visade även färska forskningsresultat avseende vargarnas olika bytespreferens riktade på de olika klövviltarterna. I förhållande till förekomst är det främst rådjur, dovvilt och kronvilt som står högst på matsedeln medan älg förekommer i relation till sin förekomst. Vildsvin verkar komma lindrigare undan, kanske en rimlig riskminimering, men får bidra med en del kultingar.

Eftersom deltagande inte behövde föranmälas och osäkerheten därmed var stor om intresset fick den ”fikasugne” själv ta med sig. Därför gavs tid och möjlighet till att både smälta informationen som förmedlats och att fika innan kvällen fortsatte med diskussion och möjligheter till frågor till kvällens föredragshållare. En tydligt efterfrågad och uppskattad kväll för de som är hänvisade att jaga bland vargar, konstaterade en nöjd Thomas Lindahl, hundansvarig i länsföreningen och initiativtagare till kvällens möte.

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick