bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Lodjursinventeringen

2023-01-05

Ny bild, uppdaterar 2023-01-27

Ny bild, uppdaterad 2023-01-27

Aktuellt läge med lodjursinventeringen vid årsskiftet 2022-23. Kartan (ringarna) visar kvalitetssäkrade familjegrupper i länet. Då vi delar några familjegrupper med våra grannlän är antalet nu preliminärt 11,5 för Uppsala län. Inventeringen fortgår till 28 februari så fortsätt att rapportera familjegrupper, även bilder från åtelkamror, så vi kan säkerställa lodjursjakt även 2024. 

Stefan Holm

Stefan Holm

Ledamot

Utbildning, Viltövervakning, Rovdjur, Klövvilt

070-759 61 61

Stefan Holm

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick