bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Från vänster: Thomas Lindahl, Stefan Holm, Fredrik Gravemo, Stefan Runarsson, Thorbjörn Sundh, Charlott Häggman Othzén, Johan Gustavsson, Christina Lundkvist, Bengt Undén, Torsten Nilsson. Foto: Lars Björk

Länets älgstam i fokus vid Jägareförbundet Uppsala Läns årsstämma!

2023-04-16

 

När Jägareförbundet Uppsala Län genomförde sin årsstämma den 13 april på Viktoria Hotell&Konferens kom länets minskande älgstam att stå i fokus.

 

Under de sedvanliga årsstämmoförhandlingarna vilka även detta år leddes av Johan Gabriel Borgenstierna som stämmoordförande enades stämman om att göra ett uttalande med anledning av den oro länets jägare hyser för utvecklingen av länets älgstam. Uttalandet återges i sin helhet separat.

Styrelsen som fick stämmans ansvarsfrihet för det gångna året, fick med i det närmaste oförändrad sammansättning förnyat förtroende att leda Jägareförbundet Uppsala Län fram till nästa årsstämma. 

 

Som ordförande på ett år omvaldes Torsten Nilsson. Samtliga de ledamöter vars tidigare mandattiden löpte ut i samband med årsstämman, Bengt Undén, Thomas Lindahl, Stefan Runarsson och Christina Lundkvist omvaldes. Dessutom nyvaldes Charlotte Häggman Othzén som efterträdare till Hanna Larsson som avsagt sig omval. Hanna kvarstår dock som den resurs hon är som ansvarig för att administrera länets webbsida.

 

Vid stämman utdelades Jägareförbundet Uppsala läns förtjänsttecken i guld för omfattande och föredömligt arbete för viltförvaltningen inom länet till: Björn Källström, Christian Andersson, Rolf Sörenhall, Christer Wolrath och Mikael Larsson.

Foto: Hanna Larsson
Foto: Hanna Larsson

 

Avgående styrelseledamoten Hanna Larsson avtackades med en andfågellitografi.

 

Efter uppehåll för gemensam förtäring av landgång och dryck gav Madeleine Liliehöök ledamot av Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse en aktuell bild av arbetet inom förbundet, dels de  framgångar man rönt men även de utmaningar man står inför såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv. Där vargfrågan och fjälljakten alltjämt är i högsta prioritet men där man nu även sätter den framtida älgförvaltningen i fokus genom en enkät riktad till alla landets älgjägare. Hon underströk betydelsen av att sätta tryck mot Brüssel och uppmanade till anslutning till den pågående namninsamlingen.

 

Som erkänsla för omfattande insatser på bland annat jaktskytteområdet såväl på krets som länsnivå fick Hållnäs-Österlövsta Jaktvårdskrets motta Wallenbergska fondens diplom av Madeleine. Kretsen kommer även att få ett till diplomet hörande bidrag på 2000kr.

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick