bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Vid Jägareförbundet Uppsala läns årsstämma den 2023-04-13 antog stämman följande uttalande.

2023-04-16

  Vid Jägareförbundet Uppsala läns årsstämma den 2023-04-13 antog stämman följande uttalande

Älgen är inte bara en nationalsymbol för den svenska naturen utan också en viktig art för bland annat biologisk mångfald. Dessutom är älgen en mycket betydelsefull förnyelsebar  naturresurs för många människor. De senaste 50 åren har älgen utan tvekan varit vårt viktigaste jaktobjekt för länets ca 10 000 jägare. Flest älgar sköts i Uppsala län jaktsäsongen 1983/84 då 4484 älgar fälldes. Den senaste jaktsäsongen sköts bara 1241 älgar i länet.

 

Det är med stor oro vi kan följa den negativa utvecklingen älgstammen har inom länet, främst under de senaste 8-10 åren. På många håll i länet finns tyvärr inte längre en jaktbar älgstam. Orsakerna till denna utveckling är generellt en för stor avskjutning på de produktiva djur och detta i kombination med en, inom vissa områden, avlysningsjakt med orealistiska avskjutningsmål. Ytterligare ett hot utgör etablering av vargrevir inom länet. Detta är ytterst anmärkningsvärt. Jägarna, markägarna och Länsstyrelsen måste nu tillsammans noggrant följa utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs för att restaurera länets älgstam. Ytterst ansvarig myndighet är Länsstyrelsen, som besitter ”verktygen” för att stoppa den negativa utvecklingen som finns i så gott som alla länets älgskötselområden.

 

Nuvarande älgjaktssystem som sjösattes 2012 är ett misslyckande för älgförvaltningen. Med markägarna i beslutsposition
(i älgförvaltningsgrupperna) och en alltför passiv Länsstyrelse har detta bäddat för nu rådande läge.

 

Jägareförbundet Uppsala län hoppas och utgår ifrån att övriga inblandade parter tillsammans med Jägareförbundet Uppsala län är beredda att nu skyndsamt agera för att uppnå målet med en livs kraftig älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna.

Det är Länsstyrelsens ansvar för att målen uppnås.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick