bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Fredrik Gravemo

Flerartsförvaltning på Almunge Hundcenter!

Kan inramningen av en temadag i ”flerartsförvaltning” vara bättre än på Almunge Hundcenter!

Foto: Torsten Nilsson

2023-06-14

Lördagen den 10 juni hade Jägareförbundet Uppsala bjudit in jaktvårdskretsarnas ordförande eller vid förhinder en ersättare från kretsen till en heldag på temat ”Flerartsförvaltning”. Flertalet av länets 20 kretsar samt hälften av länsföreningens styrelse samt Länets konsulent Lars Björk jämte Region Mitts kommunikatör Isabel Mena-Berlin hade hörsammat inbjudan.

Foto: Torsten Nilsson
Foto: Torsten Nilsson


Föreläsare var Fredrik Widemo, forskare vid SLU, men med koppling även till Svenska Jägareförbundet. Fredrik har de senaste åren ägnat stor tid av sin forskning åt ämnet.

Efter välkomsthälsning och kort presentation av anläggningen, av ena ägaren Jimmy Gustavsson  samt inbördes presentation, bar det iväg ut i anläggningen. Halva styrkan lastades upp på en traktorvagn för en rundtur i hjorthägnen medan övriga till fots tog en promenad i närområdet för besök vid hägnen för älg, vildsvin, grävling men inte minst de tre ”björnsystrarnas” hägn.

Efter en dryg halvtimme växlades grupperna.

Även om anläggningens vilda invånare och då inte minst vildsvinssuggan ”Madicken” med sina sex randiga telningar tilldrog sig stort intresse så väckte nog Fredriks rön kring Flerartsförvaltning det största intresset. 

Foto: Torsten Nilsson
Foto: Torsten Nilsson

 

Samspelet mellan våra olika klövviltarter när det gäller den inbördes konkurrensen om tillgängligt foder, det stora beroendet hos flertalet av arterna av riklig tillgång till ljungväxter och bärris samt risken för ökad älgbetning på tall om de andra mindre klövviltens betning tär på tillgängligheten av ljungväxter och bärris. ÄBIN;s i vissa hänseenden brister att beskriva verklighetens skadeläge berördes också liksom diet och tillgång över året visavi de olika klövviltarternas årstidspreferans för olika födoämnen. 

Kort sammanfattning är att ”Flerartsförvaltning” både är utmanande och ställer delvis helt nya krav på hur vi inbördes skall förvalta våra klövvilt men även på hur klövviltet behöver samförvaltas i förhållande till de areella näringarna.

”Flerartsförvaltning” är ett prioriterat tema inom Svenska Jägareförbundet vilket innebär att det tas fram en särskild utbildning i ämnet.

Efter ett intensivt utbildningspass bjöds deltagarna på grillade hamburgare med tillbehör i ett strålande solsken. Det gick inte att ta fel på utan att stämningen var på topp.

Återsamlade efter lunchen blev det möjlighet att ställa frågor till Fredrik och diskutera frågor kring dagen tema.

Sedan Fredrik avtackats med både applåder och diverse medskick avslutades dagen med fika och diskussion kring  ”Perspektiv 2030”. ”Perspektiv 2030” är efterföljare till den snart avslutade ”Jakten på framtiden” det vill säga Svenska Jägareförbundets verksamhetsplan för tiden fram till vårt 200-årsfirande 2030. Mer därom inom kort.

 

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson

Tillbaka till överblick