bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Länets valberedning

2023-09-05

Vid Jägareförbundet Uppsala läns (Länsföreningens) årsstämma i april 2023 antogs en ny arbetsordning för Länsföreningens valberedning. Valberedningen är ju föreningens viktigaste arbetesgrupp som har till uppgift att se till att vaska fram bra kandidater till bland annat Länsföreningens styrelse samt i förekommende fall även kandidater till olika arbetsgrupper och kommittér.

 

Helt enligt den nya arbetsordningen är nu valberedningen komplett med 5 ledamöter och en ordförande som har som arbetsuppgift att föreslå diverse personval vid Länsårsstämman i april 2024. Så här är sammansättningen ut för årets valberedning:

 

Ordförande: Anders Gillstedt, Enköping, 070-688 77 51

Norra länsdelen: Klas Jakobsson, Tierp, 070-701 87 30
Östra länsdelen: Anders Severin, Alunda, 073-532 34 31
Mellersta länsdelen: Rolf Hellman, Uppsala, 070-546 96 03
Västra länsdelen: Peter Ahlgren, Heby,  070- 325 97 35
Södra länsdelen: Juha Kelahaara, Grillby, 070-499 57 10

Har du synpunkter på de förtroendevaldas arbetsinsats eller förslag på personer som vill engagera sin i Länsföreningens arbete så kontakta någon i valberedningen. Du kanske själv kan tänka att dig att engagera dig i Länsföreningens arbete, då är det bara att anmäla ditt intresse till valberedningen.

Stefan Holm

Stefan Holm

Ledamot

Utbildning, Viltövervakning, Rovdjur, Klövvilt

070-759 61 61

Stefan Holm

Tillbaka till överblick