bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jakt- och viltförvaltning

Funktionen handhar frågor inom de fyra områdena klövvilt, rovdjur, vilt- och trafik (NVR) samt kustrådet. Övergripande ansvar för funktionen är Torsten Nilsson (se kontakt styrelsen)


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-09 2019-07-23