bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Rovdjur

"Under vinterhalvåret sker inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) björn och varg. 

Stefan Holm 
Svenska Jägareförbundet Uppsala, Länsansvarig Jägare Uppsala Län

Rovdjursansvarig

Stefan Holm

Stefan Holm

Ledamot

Utbildning, Viltövervakning, Rovdjur, Klövvilt

070-759 61 61

Stefan Holm


2014-02-01 2022-04-12