bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vilt och Trafik (NVR)

Eftersök på trafikskadat vilt sker av ca 180 personer i Uppsala Län.

"Eftersök på trafikskadat vilt inom länet samordnas av länsansvariga varav en polis, Fredrik Engström och en jägare, Peter Berglund.  Organisationen består av cirka 180 kontaktpersoner och eftersöksjägare  som årligen är ute på cirka 3000 viltolyckor.

Vill du delta som kontakt eller eftersöksjägare så kontakta den  samordnande jägaren i den krets som du önskar delta i, eller kretsens ordförande. De cirka 20 samordnande jägarna vet det lokala behovet och ser till att de har en sammansvetsad grupp med duktiga hundar för respektive viltslag. 

Mera information finner du på viltolycka.se (NVR-Nationella viltolycksrådet) och på sidan Eftersök.

NVR-Nationella Viltolycksrådet"

Vår kontaktperson är:

Peter Berglund

Peter Berglund

Vilt och trafik - NVR

070-646 05 91

Peter Berglund


2014-02-01 2022-04-11