bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jaktskytte


Skyttekommittén


Skyttekommittén i Jägareförbundet Uppsala län har styrelsens uppdrag att arbeta med jaktskytte och övriga vapenfrågor

Det innebär att kommittén ska informera om och delta i utvecklingen av skytteverksamheten, så att när jaktsäsongen börjar, har den enskilde jägaren haft möjlighet att träna upp sin skjutskicklighet och vara väl förtrogen med sitt jaktvapen.

I skyttekommitténs arbetsuppgifter ingår även att ge synpunkter och förslag på hur kvalifikationsprov för erhållande av älgskyttemärke skall utformas och hur älgbanskyttet kan utvecklas för att stimulera jägaren till ett utökat övningsskytte.

Länets skyttekommitté samarbetar med respektive jaktvårdskrets skyttekommitté och är ansvariga för genomförandet av länsmästerskapstävlingar i jaktskyttets olika grenar, se särskild hemsida om tävlingar.

EN ANSVARSFULL OCH OMDÖMESGILL JÄGARE ANVÄNDER SIG AV ÄLGBANAN FÖR SKYTTETRÄNING FÖRE JAKTENS BÖRJAN.
Har Du synpunkter på jaktskyttet, såväl stort som smått, eller frågor rörande älgbanskyttet så kan Du givetvis ringa någon i kommittén eller till någon av bancheferna. 

Skyttekommitténs sammansättning

Stefan Runarsson

Stefan Runarsson

Ledamot

Jaktskytte, Kustjakt

0173-414 99
070-380 95 55

Stefan Runarsson

David Skagerlind

Enköping

0735088340

David Skagerlind

Daniel Nyberg

Skärplinge

0706533559

Daniel Nyberg

Håkan Wikberg

Uppsala

018-25 53 06

Håkan Wikberg

Bengt Andersson

Alunda

0174-71122

Bengt Andersson


2013-03-15 2015-12-09