bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Opinion och Kommunikation

Funktionen arbetar med att driva opinionsfrågor mot politiska grupper, myndigheter, samhällsfunktioner samt i de areor där Jägarförbundet önskar föra sin röst i debatten.
Under funktionen ligger även ansvaret för att utveckla och att hålla hemsidan uppdaterad likasom att vara aktiv på Jägarförbundet Uppsala Läns Facebooksida och i sociala medier.
 

Ansvarig

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

Ordförande

Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation

070-234 0719

Torsten Nilsson


2015-12-09 2022-04-12