Opinion och Kommunikation - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Opinion och Kommunikation

Funktionen arbetar med att driva opinionsfrågor mot politiska grupper, myndigheter, samhällsfunktioner samt i de areor där Jägarförbundet önskar föra sin röst i debatten.
Under funktionen ligger även ansvaret för att utveckla och att hålla hemsidan uppdaterad likasom att vara aktiv på Jägarförbundet Uppsala Läns Facebooksida och i sociala medier.
Ansvarig för funktionen är Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-09 2019-07-23