bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltmat

Allt fler vill äta naturligt och lokalproducerat.

Nyfikenheten bland konsumenter gällande viltkött är stor men tillgången fortsatt liten.

Hör gärna av dig med frågor, idéer och synpunkter kring viltmat till mig.

Mer viltkött åt alla!

Viltmatansvarig Johan Gustafsson
viltmat@jägareförbundetuppsala.se


2014-02-01 2023-05-04