Jägarexamen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägarexamen

Uppsala län har ett 60-tal personer behöriga att examinera prov för jägarexamen. Alla dessa så kallade provledare är knutna till en viss jaktskyttebana i länet. Här nedan finner du en förteckning över dessa jaktskyttebanor och den kontaktperson du skall kontakta om du vill avlägga teoretiska och praktiska prov för jägarexamen.                                                             

  
Provbana Kontaktperson Telefon
Tierp Lars-Olof Larsson 0293-102 57
Östhammar Mattias Andersson 070-675 97 65
Almunge Carl-Henrik Gilljam 070-608 12 03
Uppsala Sven-Erik Lövström 073-840 37 00
Enköping

Sneden.se

Jägarexamen/Teori- och praktiska grundprov
Östervåla Leif Lennartsson

070-326 11 59

Varpsund David Löfving

0730-760207Bakgrund

Sedan 1985 ska jägarexamen avläggas av den som för första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen eller vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ än han eller hon redan innehar. Det finns ingen lägsta ålder för själva avläggandet av jägarexamen men man ska i regel ha fyllt 18 år för att få vapenlicens.
Litteraturen för jägarexamen ger en bred kunskap om djur och natur och kan med fördel läsas av alla som vill veta mer om naturen.
För tillstånd till hagelgevär och kulgevär klass 2-4 måste komplett grundprov (teoretiskt grundprov samt praktiskt hagelvapenprov och grundprov/kula) avläggas. För kulgevär klass 1 måste samtliga prov avläggas.


 
 
Jägarskolan i Uppsala län
Utbildningen sker i studiecirkelform och bedrivs i de flesta  Jaktvårdskretsar  i samarbete med Studiefrämjandet i Uppsala län.                 

Det övergripande ansvaret för jägarexamensverksamheten i länet har Ledningsgruppen för jägarexamen. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-15 2021-04-26