bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsstämma 2018

Värmland 2018-02-21 Jägareförbundet Värmland håller årets stämma i Torsby den 24 mars i aulan i Frykenskolan.

Kretsårsmöten 2018

Värmland 2018-01-15 Nedan finns tid och plats för årets kretsårsmöten. Alla medlemmar är välkomna att delta (det är bara medlem i respektive krets som har rösträtt) så...

Motioner

Värmland 2017-12-06 Varje medlem tillhörande en jaktvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion, dvs...

Nominering av äfo-representanter!

Värmland 2017-11-07 Ytterligare tre år har nu passerat i det nya älgförvaltningssystemet. Nu står vi inför en ny mandatperiod där det ska väljas...

Älglotteri 2017

Värmland 2017-11-07 Stort grattis till samtliga vinnare i Jägareförbundet...

Insamling av vargspillning - Din hjälp är viktig!

Värmland 2017-10-06 Tycker du att myndigheternas varginventeringar är...

Jägarna har tagit sitt ansvar!

Värmland 2017-10-06 – Trenden pekar mot att älgstammen ökar i Värmland. Det är dock väldigt stora variationer mellan olika områden och det krävs fortsatt en stor...

Ungdomsläger "Wildcamp 2017"

Värmland 2017-10-06 Årets ungdomsläger erbjuder ungdomarna flera spännande nyheter. Lägret går av stapeln den 6-8 oktober och en av de nya aktiviteterna är rådjursjakt...

Kalender

Nyheter angränsande län