bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Kim Skanslie

Jägartorpet

Jägartorpet - En jaktlig resurs för medlemmar i jägareförbundet. Jägareförbundet Värmlands bidrag till möjlighet att jaga, för de som inte naturligt har tillgång till jaktmarker. Målgrupperna Ungdomar, Kvinnor och Nya jägare prioriteras. Jaktmarken är på ca 4600ha är främst till för ungdomar, nya jägare och övriga medlemmar. För att delta i Jägartorpets jaktliga aktiviteter krävs medlemskap i Jägarförbundet och jägarexamen.

Hitta till Jägartorpet:
https://goo.gl/maps/GuLAaSUu9tr

Kurser
Vill ni veta mer om lockjakt, viltvård eller styckning?
Det genomförs ett antal kurser varje år på Jägartorpet dessa är öppna för alla medlemar. 

Jakter
De flesta jakter som genomförs på Jägartorpet är jakt med lös hund. Då är det som kretsjakter eller jakter för ungdomar och nya jägare, i kalendern längre ner på sidan  kan du se planerade aktiviteter/jakter. Vi jagar rådjur, räv och hare med drivande hund och Älg med ställandehund. Här träffar du jägare från andra delar av länet. Vill du delta? Då kan du  anmäla dig till Jan Olov eller med anmälningsformuläret till Jägartorpet.

Förutsättningar för jakterna 
Samtliga jakter genomförs med pedagogiskt inslag, det innebär att det läggs större fokus på genomgångar före och efter respektive såt. 
Det viktigaste på Jägartorpet är att få vara med och uppleva en trevlig jaktdag som är säker, välorganiserad och spännande. 
Det vilt som skjuts kan köpas av deltagarna till ett förmånligt pris. Som utbildningsmoment kommer tillvaratagande i form av passnig av viltet att vara en viktig del. eventuella trofér tillfaller skytten.

Vem är målgruppen?
För att delta i utbildningsjakter gäller följande kriterier:

Medlem i Jägareförbundet.

- Vara Ungdom upp till 25 år
- Vara Kvinna
- Vara nybliven jägare och innehavare av jägarexamen inte äldre än tre år.
- Fundera på att ta jägarexamen och vill vara med och se hur det går till. Behöver inte vara medlem.

Prissättning målgruppsjakter:

Jakt med övernattning = två dagars jakt

En dags jakt

Kilopris älgkött  ½ kropp

Rådjur

Kurser

Rum 150/natt

Jakt älg 600

Jakt småvilt 200

 

Jakt älg 300

Jakt småvilt 100

 

70:-/kg

500 (killing 300)

Enligt varje kurs.

Deltagare med medlemskap utanför Värmland Älgjakt/dag 450:-, Småviltsjakt/dag 200:-
Rumskostnad i samband med verksamhet kopplad till Jägartorpet = 150 :-.

 

Med extern hyresprissättning avses priser för hyra av JägarTorpet som inte kopplas till planerad verksamhet samt direkt utnyttjande av viltprovytan.

Form

Medlemmar Jägareförbundet/dygn

Övriga/dygn

Jägartorpet/utbildningslokal

1000:-

1500

Morkullan

2000

3000

Hela anläggningen

2800

4200

Hundverksamhet Vid hyra av Jägartorpet, Morkullan eller hela anläggningen tillkommer kostnad för Städning 1500 kr. Vid rumshyra ingår städning.

På Jägartorpet finns det möjlighet för jakthundklubbarna att delta i jakterna, men också att förlägga egen verksamhet till marken, naturligtvis i mån av tid och plats.
Naturligtvis krävs att hundklubbarna är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.Anmälan

Anmälan till målgruppsverksamhet ska göras till Jaktledaren för den jakt som du avser delta i. (du hittar vem som är JL i kalendern) skriv namn, avsedd jakt mobilnummer och när jägarexamen avlades. Senaste anmälningsdag för att delta i jakt är 7 dagar före avsedd jaktdag. Betalning för jakten ska göras i samband med anmälan till: BG.421-1033 eller SWISH 1230335588  Skriv namn och vilken jakt som avses

 

 Bilder från Jägartorpet

 

 

Planerade Jakter 2023/2024

Månad
Jakter
 

 

 

Augusti
19 augusti Bockjakt
JL - Jan Olov Ragnarsson  janolov.r@gmail.com
20 augusti Bockjakt
JL - Jan Olov Ragnarsson  janolov.r@gmail.com

 

 

September
15-17e Kurs i Stövarjakt Räv och Hare
JL - Kim Rangberg Skanslie
kim@skanslie.com
22-24e Kurs i Stövarjakt Räv och Hare
JL - Kim Rangberg Skanslie
kim@skanslie.com

 

 

Oktober
21-22e Rådjursjakt 
JL - Gunnar Sandborg 070-6532273
 

 

 

November
25-26e Rådjursjakt med hund
JL - Jan Olov Ragnarsson  janolov.r@gmail.com
 

 

 

December
2-3e Rådjursjakt med hund
JL - Jan Olov Ragnarsson  janolov.r@gmail.com
 

 

 

Januari –2023
 
 

 

 

februari 2023
 
 

 

 

mars
2023
 
Rävjakt

 

 

April 2023
 
Bäver

 

 

Maj 2023
 
Bäver

 

 

 


 

Kontakta oss om verksamhet på Jägartorpet!

Jan-Olov Ragnarsson

Jan-Olov Ragnarsson

Adjungerad

Ansvarar för kursgården Jägartorpet.

070 664 84 63

Jan-Olov Ragnarsson


2013-03-28 2023-08-08