bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Jägarna har tagit sitt ansvar!

– Trenden pekar mot att älgstammen ökar i Värmland. Det är dock väldigt stora variationer mellan olika områden och det krävs fortsatt en stor försiktighet, säger Anders Olsson, vice ordförande i Jägareförbundet Värmland.

2017-10-06

Andra måndagen i oktober startar älgjakten i södra och mellersta delarna av Värmland. Merparten av Värmlands drygt 12 000 jaktkortslösare deltar i älgjakten som har en mycket stark tradition i länet. Antalet fällda älgar fortsatte under fjolåret att minska till nivåer som motsvarar slutet av 1950-talet. Älgjakten i Värmland kan idag jämföras med älgjakten i Skånes slättbygder och Norrbottens fjällmassiv.

 – Jägareförbundet Värmland ser dock positiva tecken i de inventeringar som genomförts. Jägarna i Värmland har tagit ett stort ansvar de senaste åren och bedrivit en försiktig avskjutning. Detta gör att älgstammen sett över hela länet visar på en svag ökning. Det är mycket positivt att vi vänt den negativa trenden men vi måste vara fortsatt försiktiga för att bibehålla den, säger Anders Olsson.

Alla jaktlag uppmanas att vara försiktiga med att skjuta stora, vuxna djur och låta kalvjakten styra uttaget. Behovet av att stärka älgstammen är stort och kalvjakten bör vara vägledande. Vargantalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

– Om man inte har några kalvar under jakten så ska det självklart heller inte skjutas vuxna djur, säger Anders Olsson.

Det nyligen tagna beslutet om årets licenstilldelning för varg kommer inte förändra älgarnas utsatta situation och vi måste få en minskning av vargstammen i Värmland, där koncentrationen är som störst.  

– Annars kommer vi aldrig finna en balans där älgen räcker till både jägare och vargar, samtidigt som skogsskadorna bibehålls på en acceptabel nivå. Som det ser ut idag måste Värmland ha en mycket högre älgstam än andra län för att kunna bedriva en meningsfull jakt, säger Anders Olsson.


Här kan du lyssna på P4 Värmlands intervju med Anders Olsson, vice ordföranden Jägareförbundet Värmland 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick