bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Insamling av vargspillning - Din hjälp är viktig!

Tycker du att myndigheternas varginventeringar är missvisande? Då har du just nu en ypperlig möjlighet att se till att inventeringarna förbättras genom att hjälpa till och samla in vargspillning. Insamlingen pågår till och med 31 mars 2018.

2017-10-06

Redan förra inventeringssäsongen samlades det in drygt 3000 DNA-prover i Skandinavien. Jägarna bidrog med ca 300 prover. Trots att jägarna samlade in en mindre andel visade det sig att det bidrog mycket till slutresultatet. 

Tack vare en jägares insats hittades en fjärde individ i ett revir, vilket resulterade i att en föryngring säkrades. Den enskilda spillningen ökade alltså stammen med 10 individer.

På samma sätt bidrog jägarnas stora insats i Kölstareviret i Västmanland till ny kunskap som annars hade missats. Länsstyrelsen uppgift är att fastställa familjegrupp, inte att räkna alla vargar. Men det gjordes ändå stora insatser i reviret av länsstyrelsen i det arbetet. Trots det hittade länsstyrelsens spårare bara 5 individer. Jägarnas spillningsinsats visade att det fanns minst 13 individer i familjegruppen.

SÅ VI KAN GÖRA SKILLNAD!

Nedan info har skickats ut till samtliga Jaktlagsrapportörer i Viltdata i Värmlands & Örebro län den 6/10 2017:

Hur många vargar finns det, egentligen?

Uppfattningen om hur många vargar det finns i Sverige varierar kraftigt. Vi jägare som vistas mest i markerna upplever inte sällan att det finns fler vargar än vad de officiella siffrorna säger. I samband med licensjakterna har det i flera fall funnits betydligt fler vargar än de sex som normalt tilldelats per revir. Andra grupper menar att det snarare är färre.

Nu har vi fått en unik möjlighet att verkligen ta reda på var sanningen ligger. Den insamling av vargspillning som pågår i hela landet mellan 1 oktober och 31 mars ger oss möjlighet att bidra med fakta, stället för spekulationer. Men för att få ett bra resultat krävs att så många som möjligt deltar. Vi vet sedan gammalt att björnstammen tidigare underskattades, men att de första spillningsinventeringarna visade att stammen var betydligt större.

Redan förra inventeringssäsongen samlades det in drygt 3000 DNA-prover i Skandinavien. Jägarna bidrog med ca 300 prover. Trots att jägarna samlade in en mindre andel visade det sig att det bidrog mycket till slutresultatet. Tack vare en jägares insats hittades en fjärde individ i ett revir, vilket resulterade i att en föryngring säkrades. Den enskilda spillningen ökade alltså stammen med 10 individer.
På samma sätt bidrog jägarnas stora insatts i Kölstareviret i Västmanland till ny kunskap som annars hade missats. Länsstyrelsen uppgift är att fastställa familjegrupp, inte att räkna alla vargar. Men det gjordes ändå stora insatser i reviret av länsstyrelsen i det arbetet. Trots det hittade länsstyrelsens spårare bara 5 individer. Jägarnas spillningsinsats visade att det fanns minst 13 individer i familjegruppen.

Det finns en stor frustration över vargsituationen i varglänen idag och årets låga licensjakts tilldelning. Vi delar den frustrationen. Men istället för att ge upp eller bojkotta samarbete med myndigheterna är vår bestämda uppfattning att vi en gång för alla fått möjligheten att visa hur verkligheten ser ut.

Du som vill bidra genom att samla DNA-prov gör det enkelt genom att samla en liten bit (1 cm3) av de vargspillningar du hittar. Information om hur du gör hittar du under följande länk. https://jagareforbundet.se/rovdjursinventering/
Om du inte hinner skaffa provrör kan du ta samla prover i rena plastpåsar istället.

Du kan följa inrapporteringen här. www.rovbase.se. Välj varg, avancerat sök, tidsperiod och observation (DNA). Alla inlämnade prov registreras så snabbt som möjligt, resultatet av själva DNA analysen kommer däremot att ta längre tid.
I Rovbase kan du, så snart provet är registrerat, zooma in ditt eget prov. Så länge symbolen är vit är provet inte analyserat. När analysen är klar blir den röd. Då kan du klicka på den och ser ett id nummer. Genom att sen klicka på id numret får du alla kända positioner för just den vargen. Det kan ge dig information om revirets utbredning och när den hittades första gången (sista siffran anger årtal). För äldre vargar kan du i många fall även se varifrån vargen ursprungligen kom, födelserevir.

Hälsningar
Gunnar Glöersen

Instruktioner för insamling

Spillningsblankett varg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick