Delar av Vänerbygdens ÄFO kan vara ett Kronskötselområde 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Delar av Vänerbygdens ÄFO kan vara ett Kronskötselområde 2019

Jägarförbundet Säffle jaktvårdskrets arrangerar just nu möten för att organisera kronviltsförvaltningen inom delar av Vänerbygdens älgförvaltningsområde (ÄFO). Arbetsgruppen har kallat alla inom området ingående älgskötselområden och licensområden.

2018-06-11

Två möten har hållits på Majorskullen i Värmlandsbro i syfte att ta reda på intresset bland jägare och markägare. Representanter från samtliga älgskötselområden har deltagit och man kunde från början konstatera att intresset var mycket stort för kronviltförvaltning.

Arbetet just nu inriktas på att representanterna från  varje älgskötselområde och licensområde kontaktar markägarna för att erhålla nödvändiga avtal. Ambitionen är att skapa ett kronskötselområde (KSO) från Södra Näsets äso i söder till Lagen Mellan Sjöarna i norr. Just nu pekar det på att området delas upp i två sektioner, nämligen sektion Värmlands Näs och sektion Nysäter-Borgvik. Parallellt med att de områden som deltagit i processen arbetar med avtal försöker man kontakta markägare som inte är registrerade i ett älgskötselområde eller licensområde. Dessa markägare kommer också ha chansen att skriva på ett avtal som gör att de ingår i kommande kronskötselområde.

Arbetsgruppen inom Jägarförbundet Säffle jaktvårdskrets uppmanar alla att sprida informationen om kommande kronskötselområde och skapa avtal som gör arronderingen så komplett som möjligt.

En avstämning vad gäller avtalen görs i början augusti och sen kallar arbetsgruppen till möte i början september. Om allt går enligt planerna bildas området i slutet september. Detta möte väljer styrelse som sedan skall ta fram en skötselplan samt skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Har du frågor så kan du ringa eller skicka mail till någon av oss i arbetsgruppen:

Rickard Lurén - Ordförande Jägareförbundet Säffle jaktvårdskrets
070-68 86 757   rickard.bjorkon@aol.se

Lars Nilsson ledamot och klövviltsansvarig Jägareförbundet Säffle jvk samt ordförande Harefjordens ö:a äso 070-231 36 75   lars.tveta@telia.com

PO Rundqvist suppleant Jägareförbundet Säffle jvk
070-5637757  alt 0533-34075     po-siv@backa.st

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick