INSTÄLLD! Kuljaktstig i Horssjön - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

INSTÄLLD! Kuljaktstig i Horssjön

VIKTIGT! Det har nu varit en lång period med extrem torka och ser ut att fortsätta också nästa vecka, enligt SMHI´s prognos. Hela Värmland har eldningsförbud och det är nu också skjutförbud på Horrsjöns skjutfält. Utifrån de förutsättningarna har styrelsen för Lamossens ÄSO fattat beslutet att ställa in årets jaktstig i Lamossen som var planerad till den 11 augusti.

2018-07-24

Styrelsemedlemmarna i äso:t, ansvarar för att informera sina resp. jaktlag om beslutet. Sprid gärna denna info om ni vet några andra som tänkt sig att delta.

 Älgskötselområdets årsmöte kommer att hållas den 11 augusti som planerat.

 

Enligt uppdrag
Rolf Sandberg, ordf. äso

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick