Möte med politiker i Värmland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Foto: Jessica Larsson

Möte med politiker i Värmland

Jägareförbundet Värmland har haft ett uppskattat möte med företrädare för de politiska partierna, nästan alla partier var representerade. Bland frågorna som avhandlades fanns klövvilt, rovvilt, viltmyndighet, jakt- och viltvårdsuppdraget, förtroenden, regler och beslut.

2018-08-24

Jaktvårdskonsulent Johan Stedt inledde med en kort dragning om klövviltet i länet. Älgen är länets viktigaste jaktvilt, den art som gör länet intressant för flest jägare. Tyvärr har Värmland också den snabbast sjunkande älgstammen, sett över de senaste 8 åren. Det är vanskligt att genomföra viltförvaltning ihop med vargen och när stora skogsområden samtidigt återbeskogats med fel trädslag skapas födobrist för älgen. En bild av länet visade det senaste ÄBIN-resultatet, en annan bild visade hur skadesituationen sett ut om trädslagsblandningen varit den rätta. Svenska Jägareförbundets nya älgförvaltningspolicy trycker särskilt på behovet av att alla tar sin del av ansvaret, jägarens såväl som skogsbrukaren.

Vildsvinen berördes, bl a efterlystes möjligheten att erbjuda köttet till konsument. Här rådde full enighet om behovet, samtliga närvarande politiker höll med och påpekade att ett enhälligt tillkännagivande gjorts. Vildsvinsdiskussionen rörde även åtelkameror, rörlig belysning vid skyddsjakt osv. 
Situationen för de stora rovdjuren presenterades av jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen. Naturligt nog blev vargdiskussionen både längst och bredast; här behandlades siffror, licensjakt, illegal jakt, förtroendekriser och mycket mera. Från Jägareförbundet Värmland efterlyste vi politiskt mod och tydlighet. Intressant var att samma beställning om mod, tydlighet och klara besked efterlyste politikerna från oss! ”Om en spade är en spade, säg dådet” var ett av inläggen från både M och C.

Vi diskuterade Riksdagens rovdjursbeslut från dec 2013, baserat på 2012/13 års inventeringsresultat. Redan då sas att vargbeståndet skulle glesas ut. Det som hänt är att några jakter kunnat genomföras medan andra jaktbeslut har överklagats och därmed har jakt inte kunnat genomföras, vargtätheten kvarstår. Detta är inte bra! 
Förtroende återkom flera gånger i diskussionen, bl a lyfte Stina Bergström (MP) frågan om illegal jakt, vad gör Svenska Jägareförbundet i den frågan? Länets ordförande Anders Olsson svarade att det vi främst arbetar för är att öka den legala jakten, bästa botemedlet mot illegal jakt! Han tryckte särskilt på att det olyckliga i att omtala försvunna vargar som illegalt avlivade, det främjar inte förtroendet och står inte i paritet med antalet påvisade brott. 

Pål Jonsson (M) lyfte möjligheten till vargförvaltning över riksgränsen, i syfte att begränsa vargstammen. Länder som skrivit under Bernkonventionen har förbundit sig att samförvalta, han pekade på vad som måste göras och hur det skulle ge ett betydligt lägre antal vargar. 
Marianne Åhman (L) hängde på, sa att förslaget är bra och att (Värmlands-)alliansen är eniga i detta. ”Vargen har blivit ett samhällsproblem som tyvärr dränker annat” sa hon också. 

Daniel Bäckström ( C ) funderade över genetik och släktskap vargar emellan, men fick veta att detta inte är ett problem, inga tecken på inavelsdepression finns, vargstammen mår bra! 

Här följde en diskussion om in- och utvandring, antal vargar, antal föryngringar och vem som ska bestämma. Stina Bergström förordade forskarna, men fick mothugg. I spåren av det tidigare Pål Jonsson-efterlysta ”modet i att kalla en spade för en spade” sas i klartext att politiska beslut ska tas av politiker! Det ingår inte i politikers uppdrag att överlämna sitt mandat till naturvetare. 

Ingen av de närvarande politikerna tyckte att nuvarande vargsituation i länet är rimlig, men synen på vad som bör göras varierade.
Det uttalades också behov av ny viltmyndighet samt stöd för fortsatt jakt- och viltvårdsuppdrag till Jägareförbundet. 

Övrigt att notera;
Marianne Åhman, (L) ansåg att även viltförvaltningsdelegationerna bör ses över,
Daniel Bäckström ( C ) efterlyste en sundare syn på vargen, ingen ska behöva fundera över om avlivning av en skadad eller sjuk varg är laglig eller inte. Han tog också upp att han tyckte det var svårt att få partiledarna att inse allvaret i rovdjursfrågan, något som Pål Jonsson (M) inte höll med om. ”Jag har min partiledares öra”, sa han. 
Mikael Dahlqvist (S) sa att hans parti står bakom en uthållig vargstam, bekymret är fördelningen, den är inte rimlig. ”Vi politiker måste också fundera över sociekonomin”. 
(S) vill inte förändra Svenska Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag, vi är inte emot en ny viltmyndighet men vill se över villkoren. 
Pål Jonsson (M) och Lars ”Mejern” Larsson (S) påtalade båda behovet av gemensam förvaltning av en Skandinavisk vargstam. 
Ett axplock ur ett bra möte!

/Britt Marie Nordquist, ledamot i JF Värmlands styrelse

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick