Vill bilda nytt kronskötselområde - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Rickard Lurén, kretsordförande Säffle, hälsar välkommen. (Foto: Ronny Karlsson)

Vill bilda nytt kronskötselområde

Jägareförbundet Säffle jaktvårdskrets har undersökt intresset bland markägare för att bilda ett kronskötselområde inom Vänerbygdens älgskötselområde.

2019-01-29

En arbetsgrupp inom Säfflekretsen har arrangerat flera möten där representanter från  älgskötselområden och licensområden har deltagit. De viltvårdsområden som finns inom tänkt arrondering har också delgetts information om planerna under hela processen. 
Förslaget att försöka bilda ett kronskötselområde från Södra Näsets älgskötselområde i söder till Lagen mellan Sjöarna i norr har fått namnet Vänerbygdens kronskötselområde och är indelat i två sektioner, Värmlands Näs och Nysäter-Borgvik.

Parallellt med att forma området utfördes inventeringar på vårens grönbete , vid brunstplatserna och under älgjakten. Inventeringarna ger en liten fingervisning om kronviltsstammen och hjälper naturligtvis till när skötselplanerna ska tas fram. 
Arbetet med att informera alla markägare samt ge dem möjlighet att ansluta sig har pågått under sommaren och pågår fortfarande. Under mötet den 12 dec på Majorskullen i Värmlands Bro beslutades att ta nästa steg, nämligen att ansöka om att bilda Vänerbygdens kronskötselområde.

Styrelsen som valdes kommer att arbeta fram en skötselplan under januari 2019, baserad på den information som inventeringarna har gett. Likaså kommer man konsultera Jägarförbundet i Karlstad samt andra aktörer som har kännedom om kronvilt. 
Lars Nilsson, ledamot och klövviltsansvarig i Säffle jaktvårdskrets samt ordförande i Harefjordens östra älgskötselområde, valdes att leda förhandlingen.

En komplett styrelse är vald för att ta fram skötselplanen och ansöka hos Länsstyrelsen om att får bilda området. Så snart Länsstyrelsens beslut kommit kan styrelsen starta arbetet med att organisera arbetet inför jaktåret 2019/2020. 
Delar av arbetsgruppen inom Jägarförbundet Säffle jaktvårdskrets kommer att stödja styrelsen aktivt i inledningsskedet. Arbetsgruppen inom Säfflekretsen var mycket nöjda efter mötet i Värmlands Bro och betonade att styrelsens sammansättning visar markägarnas och jägarnas gemensamma intresse att förvalta en växande kronviltstam. Under presentationen poängterades att kronvilt är ett nytt spännande viltslag som både kan ställa till skada och ge stora upplevelser. Kommande gemensamma inventeringar blir nyckeln tillsammans med en bra uppbyggd statistik på avskjutning samt skogs- och markskador.

Till ordförande för Vänerbygdens kronskötselområde valdes Knut Lillienau från Mässviks Gård som själv är markägare, som de flesta i styrelsen. Övriga i styrelsen är Anders Lindqvist, Fredrik Andersson, Stefan Lindskog, Christer Andersson, Thomas Bennetoft, Gustaf Jansson, Stefan Andersson och Willy Skjeggerud.

/PO Rundqvist

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick