Pressmeddelande - Jägareförbundet Värmland lämnar eget jakttidsförslag på älg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Foto: Madeleine Lewander

Pressmeddelande - Jägareförbundet Värmland lämnar eget jakttidsförslag på älg

Ett omfattande arbete har genomförts inom Svenska Jägareförbundet för att ta fram ett gemensamt förslag på jakttider. Nu har det framarbetade förslaget inom förbundet lämnats över till Naturvårdsverket. Jägarförbundet Värmland står i huvudsak bakom förslaget utom den del som omfattar jakttid på älg och väljer därför att lämna ett eget förslag som omfattar jakttiden på älg.

2019-04-01

Älgjakten har under en mycket lång tid startat den andra måndagen i oktober. Svenska Jägareförbundet har nu lämnat ett förslag som i praktiken innebär ett fast startdatum för älgjakten till den 10 oktober.

Anders Olsson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland, förklarar varför man inte ställer sig bakom förslaget:
- Vi tycker att man för dåligt har analyserat konsekvenserna av förslaget och ser att det kommer att ställa till det i planeringen för många jägare i Värmland. Vår utgångspunkt är att en förändring av jakttiderna ska leda till en förbättring och vi kan inte på något sätt se vad som blir bättre med nuvarande förslag. 

Förslaget om en fast starttidpunkt för älgjakten, som inte är en måndag, kommer att röra till det då älgjakten till stor del handlar om planerings- och logistikfrågor. Därför har vi valt att gå fram med ett eget förslag som vi tycker är tydligare och skapar goda planeringsförutsättningar för den enskilde jägaren. Vi är väl medvetna om att förutsättningarna skiljer över landet, men i Värmland är det väldigt tydligt att just älgen är vårt viktigaste jaktbara vilt. Just därför är den här frågan så viktig för oss. Vi har också frågat många av våra medlemmar och det är tydligt att vi inte har mandat att stödja ett förslag om fast jakttidsstart, säger Anders Olsson.

Jägareförbundet Värmland har lämnat följande förslag till Naturvårdsverket:

Förslag 1
Oktoberjakten på älg föreslås starta den måndag som infaller mellan den 5 - 11 oktober och jakten ska avslutas den 31 januari. Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegation kan besluta om en senare jakttidsstart eller tidigare avslut av jakten om särskilda skäl föranleder detta.

Förslag 2
Om ovanstående förslag inte kan antas så föreslås att nuvarande ordning med att älgjakten startar den andra måndagen i oktober kvarstår och att jakten ska avslutas den 31 januari. Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegation kan besluta om en senare jakttidsstart eller tidigare avslut av jakten om särskilda skäl föranleder detta.

Anders Olsson förklarar också varför man föreslår att jakten ska starta den måndag som infaller den 5 - 11 oktober istället för andra måndagen i oktober. - Dels beror det på att vi vill tillse att det blir så många jaktdagar i oktober som möjligt, men också för att det då alltid kommer att vara fyra veckor till allhelgonahelgen, som är en viktig förutsättning då olika jaktlag ska koordinera framför allt efterjakter.

- Det är olyckligt att vi inte kan gå in med ett enat förslag från Svenska Jägareförbundet. Men, min viktigaste uppgift som länsordförande är ändå att företräda de värmländska jägarna. Därför har vi valt att gå in med ett eget förslag till Naturvårdsverket avslutar Anders Olsson.

För frågor kontakta Jägareförbundet Värmlands ordförande, Anders Olsson på 070-618 75 03.

 

Här kan du läsa om jakttidsberedningen på Naturvårdsverkets hemsida

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick