Pressmeddelande - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Pressmeddelande

Jägareförbundets pressmeddelande om Älgjakten.

2019-10-08

Pressmeddelande från Jägareförbundet Värmland

Älgjakten, årets höjdpunkt för många Värmländska jägare närmar sig. För Jägareförbundet Värmland har älgjakten under lång tid varit en av huvudfrågorna då vi vet hur viktig den är för våra medlemmar och landsbygdsbefolkningen säger Anders Olsson ordförande Jägareförbundet Värmland.

Hur ser då situationen ut inför årets jakt? Glädjande nog har vi kunnat se en vändande trend de senaste åren då älgavskjutningen faktiskt ökat något i länet. I år är det dock viktigt att jägarna beaktar förra sommarens torka när man ger sig ut i skogen.  Effekter på älgstammen i samband med förra sommarens torka märktes framförallt på kalvvikterna, då de på grund av dåligt med näring i fodret uppvisade en dålig tillväxt. Men vi kommer troligen att se effekter av förra sommaren även i år. Detta då många kor under förra hösten inte orkade gå i brunst och därmed går utan kalv denna säsong. Jägareförbundet vill därför flagga för att kalvtillgången i våra skogar i år sannolikt är väldigt låg, vilket i sin tur gör att man bör vara extra försiktig med att skjuta stora hondjur. Det är annars en stor risk att man skjuter älgkor i sin mest produktiva ålder som kan leda till att stammen minskar. Jägareförbundets rekommendation är därför att då man jagar vuxna älgar bör man fokusera på småväxta fjolingar.  Den viktigaste rekommendationen är dock att vara försiktig men de stora produktiva hondjuren.

Även om vi ser en positiv trend för älgstammen i Värmland ser man en minskande älgstam nationellt och därför har Jägareförbundet startat projektet ”Rädda älgen”.  Myndigheter och skogsbolag anser att skadenivåerna i våra ungskogar är för stor och därför har man medvetet minskat älgstammen. Men med en betydligt större andel tall i markerna än idag och rätt val av föryngringsmetod i kombination med jakt så finns det plats för både älg, människa och skogsbruk i alla svenska skogar.

Dagens situation har gått så långt att älgen kan komma att placeras på den nationella rödlistan. Svenska jägareförbundet anser inte att den svenska älgstammen är hotad men detta visar ändå att jägarna tagit ett stort ansvar och kraftigt minskat älgstammen under de senaste åren utan att ge önskad effekt på skogsskadorna. Nu måste andra åtgärder vidtas genom att mer foder för älgarna skapas i våra skogar! Det är viktigt att älgen betraktas som en resurs och inte enbart som ett hot mot produktivitet inom skogsbruket.

Jägareförbundet Värmland vill att dess medlemmar fortsatt skall ha en meningsfull jakt när de beger sig ut i skogen och att jägarna skall vara med och ta stort ansvar inom älgförvaltningen. Därför är det viktigt att vi fortsätter med vår framgångsrika svenska viltförvaltningsmodell som bygger på samverkan och ansvar mellan markägare och jägare på det lokala planet.

För frågor kontakta Jägareförbundet Värmlands ordförande, Anders Olsson på 070-618 7503

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick