Varginventering. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Varginventering.

Idag börjar inventeringssäsongen för varg och lodjur.

2019-10-01

Vad är det för varg?
Om du samlar in 1 cm3 från den vargspillning du hittat kan du få svar på följande:
* Vilken individ det är. 

* Vilket revir den tillhör. 

* Var den är född. 

* Hur många gånger och var den identifierats .


Dina prov bidrar också till att fastställa hur många vargar det finns i reviret, länet och i Sverige. 
Hur gör jag? 
Börja med att skaffa provrör med torkmedel, blankett och instruktioner, se länk nedan. Har du inte provrör fryser du in en liten bit vargspillning i en plastpåse tills du får tag i provtagnings kit. Provrör ska inte frysas. 
Provröret skickar eller lämnar du sen till länsstyrelsen. Inventeringen pågår 1 okt—31 mars. Provsvaret redovisas här: rovbase.se Detaljerad information hittar du här: http://www.jagareforbundet.se/ vargdna/

Glöm inte att rapportera alla observationer (spår, spillning, foton etc) av varg, lodjur, järv och björn via appen skandobs touch eller på skandobs.se hela vintern!

 

 

 

på följande platser kan du hämta provrör.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick