Svensk vargförvaltning i framtiden - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Fotograf:Mostphotos

Svensk vargförvaltning i framtiden

Nu har ni möjligheten att deltaga vid Vargseminarium i Stockholm.

2020-01-23

Svensk vargförvaltning i framtiden - efter HFD domen 2016 och EU-domen 2019

Den 12 februari arrangerar Svenska Jägareförbundet ett seminarium i riksdagen på temat ”Svensk vargförvaltning i framtiden”, värd är riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD)

PROGRAM
10:45 Ankomst riksdagen för SJF´s medlemmar som önskar rundvandring med Magnus Oscarsson, (KD)
12:00 Lunch (enkel) i Sammanbindningsbanan.
Därefter insittning förstakammarsalen.

13:00 Seminariet ”Vargförvaltningen i framtiden” inleds
Magnus Oscarsson (KD) hälsar välkomna.
Paneldeltagare (beskriver sin respektive bild av utvecklingen fram tills i dag)
• Torbjörn Larsson, ordf SJF
• Erica von Essen, fil dr SLU
• Marcus Öhman Naturvårdsverket
• Per Frännek LRF, lantbrukare
• Maria Falkevik Länsstyrelsen Värmland
• NN Svenska Naturskyddsföreningen
• Bo Sköld, moderator SJF

14:30 Paneldiskussion politiker 4 stycken.
• Kjell-Arne Ottosson (KD)
• John Widegren (M)
• Malin Svensson (S)
• Maria Gardfjell (MP)
Varje politiker får 5 min att redogöra för hur de önskar att varg-förvaltningen ska fungera i framtiden. Panelen är kvar inför frågestunden. Frågor från åhörarna.

15:40 Fika
16:00 Votering för ledamöterna. Seminariet avslutas.

OBS! FÖRANMÄLAN KRÄVS
Anmälan sker senast 6 februari via https://forms.kd.nu/seminarium/

kod : VARG

Var och en ansvarar själv för transport t&r till Stockholm.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick