Avskjutningsrekommendationer 2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Fotograf:Mostphotos

Avskjutningsrekommendationer 2020

Avskjutningsrekommendationer inför älgjakten 2020 Jägareförbundet Värmland har under ett antal år arbetat hårt för en mer meningsfull älgjakt i länet. Vi såg fram till 2016 en årligen minskad avskjutning samtidigt som älgstammen visade en nedåtgående trend. Under de senaste åren har älgstammen långsamt ökat och därmed även avskjutningen under älgjakten. Nu är det viktigt att vårda vår älgstam och främja en god kvalité i stammen genom en balanserad avskjutning och att följa de älgskötselplaner som är utarbetade.

2020-10-07

Jägareförbundet Värmland anser:

 • Att med hänsyn till att betesskadorna är höga kommer krav på en minskning av älgstammen inom ett flertal områden. Vi skall självklart arbeta med båda kranarna i denna fråga; avskjutning samt foderproduktion. Forskning visar också att älgtätheten och betesskador endast har ett svagt samband. Övriga klövviltsstammars storlek samt fodertillgång spelar en viktigare roll.

 • Att det är viktigt att vi ser helheten och genom god lokal dialog och samarbete förvaltar alla klövviltsstammar inom länet.

 • Att vi gemensamt ska arbeta för mer tall i markerna.

Angående älgstammen bör man tänka på att:

 • Avskjutningen ska vara balanserad och följa de älgskötselplaner som är utarbetade.

 • I områden med svag älgstam krävs än större noggrannhet avseende vilka djur som fälls. Ju mindre stam, desto känsligare är den för en felaktig avskjutning.

 • Det ska finnas en balans i avskjutningen mellan kalvar och vuxna djur. Avskjutningen ska eftersträva en hög kalvandel. Detta främjar medelåldern i älgstammen och därmed kvalitén

 • Tjurandelen i stammen är av stor betydelse och bör ligga närmare 40 % av vuxna djur i älgobsen. För att kor skall bli betäckta under första brunsttillfället krävs dessutom stora tjurar. Restriktioner i avskjutningen som främjar större tjurar rekommenderas därför.

 • Där hög predation förekommer kan kor i sin mest produktiva ålder gå ensamma redan vid jaktstarten. Var mycket försiktig med stora hondjur och försök spara dessa. De är mycket viktiga för en älgstam av god kvalité.

 • Försök samarbeta över större område avseende avskjutningsstrategier. Att ett jaktlag ensamt använder en genomtänkt avskjutningsstrategi gör ingen stor skillnad. Ett större område som använder en gemensam genomtänkt avskjutningsstrategi kan göra underverk för älgstammens kvalité. 

 • Det effektivaste sättet att minska en älgstam är att öka andelen hondjur i avskjutningen. Tänk dock på att ett stort uttag av hondjur lär ge stor påverkan på reproduktionen under ett flertal år.

 • De älgar som finns kvar efter jakten är grunden för den framtida älgstammen!

 

 

index.jpg

 

 

Svenska Jägareförbundet arbetar dagligen för jakten och jägarna i Sverige.

Som medlem stärker Du detta arbete och får dessutom medlemstidning, jägarförsäkring och en rad andra bra medlemsförmåner.

Bli Medlem!  medlem@jagareforbundet.se eller 020-22 00 10

 

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick