Oansvarigt beslut om vargjakt av Länsstyrelsen i Värmland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Foto: Madeleine Lewander

Oansvarigt beslut om vargjakt av Länsstyrelsen i Värmland

I pressmeddelandet skriver Jägareförbundet Värmland följande: En nationell tilldelning på 33 vargar, varav 6 i Värmland, innebär att länsstyrelserna beslutat att målet för vargstammen ska höjas från dagens 300 till 400.

2021-09-30

– Det är helt orimligt och oansvarigt att svenska myndigheter fortsatt tillåts obstruera mot de mål som våra folkvalda satt upp. 2013 beslutade riksdagen att miniminivån skulle ligga i intervallet 170-270 vargar. Trots det tilläts Naturvårdsverket höja det målet till 300. Nu höjer i praktiken länsstyrelserna den nivån till 400, säger Anders Olsson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Värmland är fortsatt det län i Sverige som har tätast stam och flest vargrevir. En tilldelning motsvarabde totalt 6 vargar kommer med största sannolikhet att innebära att stammen ökar ytterligare i Värmland. Dessutomhar man lyckats ta ett beslut om jakt i gränsreviret mot Norge som innebär att det finns stor risk att man inte ens kan fälla de vargar som tilldelats. Om vargarna uppehåller sig på en sida landsgränsen huvuddelen av tiden kan bara tre vargar fällas, övriga går fria.  

– Myndigheterna har nu tydligt visat att de inte har för avsikt att uppfylla riksdagens mål om minskade koncentrationer. Nästa år är det val och de partier som tydligt deklarerar att vargstammen ska minska kan nog räkna med många röster från jägare och andra på landsbygden. Frågan om att flytta ansvaret för viltförvaltningen från Naturvårdsverket till en ny viltmyndighet med tydligare fokus på viltförvaltning blir säkert än mer aktuell, avslutar Anders Olsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick