bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Wildmedia/Mostphotos

Länsstämma 2022

Jägareförbundet Värmland håller ordinarie länsstämma den 2 april kl.10:00. Årets stämma genomförs digitalt.

2022-03-30

Kretsarnas valda ombud registreras från kl.08:30. VIKTIGT! Får du som ordinarie ombud förhinder är det ditt ansvar att tillse att en utsedd ersättare kommer i ditt ställe.

Tänk på att det kan ta lite tid innan du som ombud eller gäst blir "insläppt" i mötet då samtliga ska prickas av/registreras.

Valda ombud har rösträtt. Jägareförbundet Värmlands styrelse har yttrande- och förslagsrätt. I mån av utrymme har samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt.

Varmt välkommen till en trevlig stämma hälsar styrelsen i Jägareförbundet Värmland.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick