bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Foto: Magnus Rydholm

Säker Älgjakt

En checklista för säker jakt.

2022-09-22

För att jakten ska bli trevlig för alla jägare krävs det att den är säker.

Det bästa sättet för få den säkrare är att börja prata med varandra i jaktlagen. Här finns en checklista för jakt med kulvapen, som kan hjälpa dig att få just din jakt säker – och därmed ge dig de fantastiska upplevelser som du vill ha i skogen.

Titta även på Jägareförbundet hemsida om säker jakt -> https://jagareforbundet.se/jakt/sakrare-jakt/

 • Alla deltagare i jakten ska bära signalfärger och ha möjligheter till fullgod kommunikation (lämpligen jaktradio).
 • Alla pass ska göras så säkra som möjligt. Farliga skjutriktningar ska märkas upp – och pass där säkerheten kan ifrågasättas ska inte användas. Passkytt bör gå igenom vilka sektorer man kan avlossa säkra skott med kulfång och memorera dessa.
 • Använd jakttorn i möjligaste mån. Kontrollera så att dessa står stadigt,  att trä inte har ruttnat eller att det finns andra risker med tornen.
 • Alla jägare bör få tydliga instruktioner om hur jakten ska gå till, hur de ska ta sig till sina pass och var passgrannarna är placerade.
 • Ladda och gör patron ur på passet. Osäkra aldrig vapnet förrän du bestämt dig för att skjuta.
 • Innan skott avlossas ska man alltid kontrollera att det finns fullgott kulfång – och att jakthundar finns i ofarlig position för splitter eller rikoschetter. Finns det någon som helst tveksamhet kring säkerheten eller kulfång ska skott hållas inne.
 • Kulor kan ändra riktning vid träff i träd eller vid genomgångsskott av viltet, samt rikoschettera mot hård mark. Detta kan skapa farliga situationer. Jakthundar ska alltid vara på behörigt avstånd och inte bakom viltet när skott avlossas.   
 • Hundförare ska ha kännedom om var passkyttarna är placerade och ha tydlig kommunikation med passkyttarna ifall han närmar sig dessa. En bra kommunikation inom jaktlaget är oerhört viktig för säkerheten.
 • Undvik vägpass i möjligaste mån.
 • Vid eventuella skadskjutningar ska alla passkyttar stå kvar på passen (ingen ska börja leta på egen hand). Extra viktigt med tydlig kommunikation kring hur situationen ska lösas och vem som gör vad, samt att alla i jaktlaget vet vad som händer. TA DET LUGNT – stress kan skapa farliga situationer.
 • Den som gör eftersök ska veta var passkyttarna står placerade, för att kunna avlossa säkra skott inne i såten.
 • Jagar man i absolut närhet till grannjaktlaget är det bra ur säkerhetssynpunkt att underrätta dem om detta.
 • I planeringen av jakten bör man ta med oförutsedda händelser som att bärplockare eller andra människor kan dyka upp i skogen eller längs vägar.
 • Alla ska ha tränat och skjutit kontrollskott med sitt vapen.
 • Ha en regelbunden diskussion om säkerhet i jaktlaget. Prata om farliga situationer och hur dessa kan undvikas. Alla i jaktlaget ska vara med i dessa diskussioner.
 • Glöm inte att ha roligt !

 

Läs mer här ->https://jagareforbundet.se/jakt/sakrare-jakt/

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick