bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Älgstammen fortsätter minska i Götaland och Svealand

Älgstammen fortsätter minska i Götaland och Svealand Efter närmare två veckors älgjakt i Götaland och Svealand har jägarna rapporterat tillräckligt mycket älgobs för att vi ska kunna börja dra slutsatser och se trenderna i älgstammens förändring över tid. Sifforna visar att älgstammen är fortsatt vikande i stort sett inom alla län och det är på många håll från redan mycket låga nivåer.

2022-10-27

Älgstammen fortsätter minska i Götaland och Svealand

Efter närmare två veckors älgjakt i Götaland och Svealand har jägarna rapporterat tillräckligt mycket älgobs för att vi ska kunna börja dra slutsatser och se trenderna i älgstammens förändring över tid. Sifforna visar att älgstammen är fortsatt vikande i stort sett inom alla län och det är på många håll från redan mycket låga nivåer.

 

Värmlands län:

- Även i Värmlands län visar älgobsen en vikande trend inom Värmlands län säger Johan Stedt jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet. Men det är inte älgstammens numerär som framförallt är oroade utan  att vi ser en försämrad kvalité på älgstammen säger Johan Stedt.

Det vi ser, fortsätter Johan Stedt, är att reproduktionen är väldigt låg. Vargpredationen har givetvis en stor betydelse för hur många kalvar per hondjur vi ser och samtidigt finns det förstås variation mellan år av olika orsaker. Men i en vikande älgstam är risken stor att medelåldern på älgkorna sjunker och därmed också älgkornas kalvatal. Älgkor behöver vara fem, sex år för att få maximalt antal kalvar. Så låg reproduktion som vi ser hittills i årets älgobs har vi aldrig tidigare sett i länet.

 

- Även om målsättning inom många områden har varit att sänka älgstammen är det viktigt att anpassa jakt och avskjutning under pågående säsong utifrån den fakta som jägarna levererat i form av älgobs. Överenskomna planer ska följas men vid allt lägre nivå på älgstammen måste kvalitén vara ledstjärnan säger Anders Olsson ordförande Jägareförbundet Värmland. Det är de älgar som är kvar efter jakten som är det viktiga. Det ska vara älgkor och älgtjurar som är fem, sex år eller äldre och det fås genom att andelen älgkalvar som fälls är hög. Bra riktmärke är varannanälg-principen, nämligen att minst varannan älg som fälls ska vara en kalv. När man inte längre kan fälla någon kalv ska man nog inte längre fortsätta fälla vuxna älgar.

- Jägareförbundets råd är tydligt avslutar Johan Stedt, spara de större och tyngre djuren och i första hand inrikta jakten på små och klena individer. Är man osäker på hur älgtillgången ser ut i det egna området så låt kalvjakten styra avskjutningen och se till att kalvandelen i avskjutningen är hög genom hela jaktsäsongen.

 

 

Figur 1: Antal kalvar per 100 hondjur inom Värmlands län från 2012 till 2022, där sista året är preliminära siffror.

 

 

Tillbaka till överblick