bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgförvaltning

Här kommer vi att samla och presentera information om älgförvaltning t ex älgskötselområden, älgförvaltningsområden, kartor och kontaktpersoner.

Detta är Värmlands Älgförvaltningsområden:

Mer information om dessa finns att läsa här (PDF, 3,5 MB)

ÄFO Värmland

Läs här om Jägareförbundet Värmlands arbetsplan för klövvilt. Det gäller älg men också vildsvin.
Arbetsplanen


2013-04-10 2014-03-06