bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Nominering Älgförvaltnings-grupper (ÄFG) 2014

Till jaktlag i älgskötselområden och licensområden inom resp. älgförvaltningsområde ANHÅLLAN OM FÖRSLAG PÅ JÄGARREPRESENTANTER TILL ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPEN (ÄFG) i resp. ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDE (ÄFO).

Vi har nu jagat i det nya älgförvaltningssystemet i två år och går i och med höstens jakt in i det tredje. Det innebär att även att de ledamöter som representerar markägarna och jägarna i länets älgförvaltningsgrupper (ÄFG) sitter sista året på sitt mandat.

Nya ledamöter utses på en tid av tre år och vi nominerar nu för åren 2015- 2017. Ledamöterna tillsätts av länsstyrelsen under januari 2015.

§ 3d Jaktförordningen anger hur detta ska ske: ”En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisationer”.

För Värmlands del har processen för nominering av jägarnas representanter beslutats gemensamt av Jägareförbundet Värmland och Jägarnas Riksförbund samt godkänts av Länsstyrelsen i Värmlands län.

SE följande länkar:

Följebrev från länsordf. i resp. jägarförbund

Nomineringsprocess ÄFG-ledamot

Bilaga A - Sammankallande i resp. ÄFO

Bilaga B - Önskavärda egenskaper hos ledamöter i ÄFG

Beslutad ÄFO-karta Värmland 2012

Anpassat följebrev, nomineringsprocessen och bilagor skickas även ut via Viltdata till alla jaktlag som är anslutna till viltdata.se, samt kommer att läggas upp på andra hemsidor.

Lennart Johannesson                         Kjell Emilsson

Ordf. Jägareförbundet Värmland         Ordf. Jägarnas Riksförbund Värmland
Telefon: 070-513 64 55                          0563-60544, 070-32289 58
lennart.johannesson@ncc.se                056360544@telia.com

 


2014-09-11 2014-09-15