bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Madeleine Lewander

Allmänt om hund

Det är mycket att tänka på när vi har våra hundar med oss ute i skog och mark, inte bara under jakten.

Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i marker där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar under uppsikt.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, § 16, står det att under tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden på året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Överträdelser kan medföra böter. 
 
Det finns vissa undantag från § 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter vad gäller jakt och jaktträning med hund (§ 16 Jaktförordningen). Till exempel får man använda jakthundar som förföljer räv till och med den 15 mars och lodjur till och med den 31 mars. Jaktträning med stående fågelhund får pågå till den 15 april undantaget Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län, där sådana hundar får tränas till och med den 30 april. Jakt och jaktträning får endast ske om man har jakträttshavarens medgivande. 
 
Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera hundförbudstiden med hänsyn till viltet. Om du påträffar en lös hund ska du underrätta polisen. Är du jakträttshavare får du koppla hunden och underrätta hundens ägare, vars telefonnummer förhoppningsvis finns angivet på halsbandet. I annat fall underrättar du polisen.

Det finns ca 730 000 hundar i Sverige varav ca 150 000 av dessa är jakthundar. Av hushållen är det 13% som har hund. 
 
Särskilda regler om hundhållning finns i olika län, se länsstyrelsernas gemensamma hemsida,
www.lst.se, vad som gäller där du bor eller befinner dig.

Vill du skriva ut affischen, klicka på den så får du en utskriftsversion i PDF. 

Håll din hund kopplad

 

Tänk på din hund i värmen!

Det är oerhört riskfyllt att stänga inne eller motionera din hund i varma miljöer. Hundar har inte samma möjligheter som vi att reglera kroppstemperaturen. De kan bara svettas genom mun och tassar och är därför mycket känsliga för värme och överhettning. Hunden börjar med att flåsa för att få ner temperaturen och kan på mycket kort stund bli stressad.  
Hunden kan drabbas av cirkulationskollaps vilket innebär att inre organ slutar att fungera. Det intensiva flåsandet kan också leda till att luftvägarna sväller upp och hunden får svårt att andas. Därför ska du aldrig lämna din hund ensam i bilen under varma dagar.

Värmeslag hos hundar är ett akut tillstånd. Får din hud värmeslag bör du genast påbörja behandling genom att stegvis kyla ner hunden till normal kroppstemperatur som är mellan 37,8 och 39,3 grader. Nedkylning av hunden kan ske med hjälp av exempel en kallvattendusch, men det är viktigt att vattnet inte är iskallt. Hundar som fått värmeslag måste alltid ses om av veterinär.

Skulle du som person upptäcka en hund i en varm bil och läget är riktigt akut ska du genast ringa till polisen för att få besked om vidare åtgärd. Du kan även försöka att få kontakt med bilens ägare genom att sms:a bilens registreringsnummer till 72503 (Transportstyrelsens SMS-tjänst). Då får du bl a namn och bostadsort på ägaren och kan söka efter telefonnumret till denne.
Observera att det är en avgiftsbelagd tjänst, läs mer här

Fakta "Så hett blir det i bilen":  
Källa: Svenska kennelklubben
 

Klockslag Utetemp Väderlek Temp i bilen
8.30 +14 grader Skugga +19 grader
9.30 +18 grader Skugga +38 grader
10.30 +20 grader Halvklart +47 grader
11.10 +20 grader Soligt +57 grader
12.00 +23 grader Soligt +62 grader
13.30 +22 grader Soligt +85 grader

2013-03-28 2023-10-03