bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsförbundsstämma i Västerås

Västmanland 2018-03-18 Kallelse till till Jägareförbundet Västmanlands ordinarie årsstämma onsdagen den 4 april kl.18.30 på Brunnby gård, Västerås.

Grundlydnad 26/3 2018

Västmanland 2018-02-12 Som jakthundsägare, oavsett ras, får du ut mer av din hund om den får en viss grundlydnadsutbildning. Den regelrätta jaktträningen går betydligt...

Rapphönsens behov i ett förändrat landskap

Västmanland 2018-02-10 Som en del i Jägareförbundets satsning på fältviltet arrangerar Jägareförbundet Mitt två träffar ...

Hur gynnar du fältviltet på din mark

Västmanland 2018-02-10 Rapphönan- Jordbrukslandskapets indikatorfågel. Som en del i Jägareförbundets satsning på fältviltet arrangerar Jägareförbundet...

Hur lyckas du med utsättningen av rapphöns och fasan.

Västmanland 2018-02-10 Som en del i Jägareförbundets satsning på fältviltet...

Stämmohandlingar Västerås jaktvårdskrets

Västmanland 2018-02-04 Vi påminner om stämman i Västerås Jaktvårdskrets....

12 Maj 2018 Viltspårkurs

Västmanland 2018-01-21 Nu utbildar vi hunden. Grundläggande hundkunskap, lite dressyr, träna viltspår efter plan. Här lär du dig "tillverka" ett gott spårningsresultat me...

E-eftersökskurs

Västmanland 2018-01-21 Kursen omfattar tre och en halv dags eftersöksutbildning ur de flesta aspekter för den eftersöksintresserade. På våra viltspårkurser fördjupar vi o...

JAQT Program 2018

Västmanland 2018-01-21 Nätverket bygger på att Du som aktiv jagande kvinna delar med Dig av idéer, aktiviteter och annat som Du tror kan vara av intresse för likasinnade.

Lyckad första jaktdag på Varg

Västmanland 2018-01-21 Trots svåra förhållanden så lyckades man fälla den första vargen i Kölstareviret

Dags att motionera!

Västmanland 2018-01-21 Motionera kan man göra på många sätt. Men nu är det dags att lägga motioner till kretsarnas årsmöten. Varje medlem tillhörande jaktvårdskrets har...

Kalender

Se alla aktiviteter