bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Aktuell styrelse

Aktuell styrelse. Funktionärslistan kompletteras efter styrelsemöte den 22 maj

Aktuell styrelse, funktionärer för Länsföreningen Västmanland
Styrelse:      
Funktion Namn e-post mobil
Ordförande Emil Stolpe Nordin emilstolpenordin@gmail.co 072-571 96 42
Vice ordf Carl Schartau carl.schartau@supermarket.ica.se 070-266 83 34
Sekreterare Olle Gustavsson olle.dagarn@telia.com 070-516 88 23
Kassör Johan Hermelin johan@4klovern.se 021-40 87 36
ledamot Daniel Smedeby daniel.smedeby@icloud.com 070-972 16 18
ledamot Åsa Norén asanoren3915@gmail.com 070-302 10 55
ledamot Sören Lundberg lundberg.soren@telia.com 070-572 59 28 
ledamot Mårten Olsson mrten.o@telia.com 070-671 61 60
ledamot Juhani Palonto palles65@hotmail.com 070-315 13 79
ledamot      
ledamot      
Suppleant Roberth Hjort robert.hjort@malarenergi.se  
Suppleant Olle Gustavsson olle.dagarn@telia.com 070-516 88 23
Suppleant Andreas Rundgren    
Suppleant      
Revisor samankallande Fredrik Melin fredrik-melin@hotmail.com 070-634 61 93 
revisor Lars Kamph lars@kamph.eu 070-619 60 28
revisor suppl Jonas Rundgren    
revisor suppl Carl Ericsson    

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-23 2017-04-23