Aktuell styrelse och funktionärer 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Aktuell styrelse och funktionärer 2019

Detta är dina ledamöter och funktionärer som arbetar på länsföreningen. Tveka inte att kontakta dem om du undrar över något.

Funktion Namn e-post mobil
Ordförande Emil Stolpe-Nordin emilstolpenordin@gmail.com 0700354623 /     0706979833
Vice ordf Carl Schartau carl.schartau@supermarket.ica.se 0702668334
Sekreterare Olle Gustafsson olle.dagarn@telia.com 0705168823
Kassör Fredrik Renholm /                   Elisabet Larsson fredrik.renholm@4klovern.se / webbred.vastmanland@gmail.com  
ledamot Mårten Olsson mrtn.o@telia.com 0706716160
ledamot Sören Lundberg lundberg.soren@telia.com 0705725928
ledamot Sofie Larsson flingan77@hotmail.com 0705231181
ledamot Robert Hjort robert.hjort@malarenergi.se  
Suppleant Roger Kölborg roger@platpartner.com  
Suppleant Walter Piwa walter.piva@bufab.com  
Suppleant Elisabeth Larsson webbred.vastmanland@gmail.com 0739832001
Revisor samankallande Fredrik Melin    
revisor Lars Kamph    
revisor suppl Carl Eriksson    
revisor suppl Jonas Rundgren    
Valberedning       
Sammankallande Anders Jansson    
Ledamot Lars Skog    
Ledamot Anders Källestedt    
Ledamot Åke Ytterberg    
Ledamot Claes Johansson claes.bertil@telia.com 0702343981
Ledamot Katarina Wallman wallman@live.se 0737302746
Opinion & kommunikation      
Ansvarig FO Carl Schartau carl.schartau@supermarket.ica.se 0702668334
Opinion & Kommunikation AO Carl Schartau carl.schartau@supermarket.ica.se 0702668334
JAQT AO Malin Ledin m.ledin.65@gmail.com 0703151355
Webb AO Elisabeth Larsson webbred.vastmanland@gmail.com 0739832001
Ungdom AO Vakant    
Viltmat  AO Vakant    
Jakt & Viltförvaltning      
Ansvarig FO Vakant    
Viltförvaltning AO Claes Johansson claes.bertil@telia.com 0702343981
Hundansvarig AO Thomas Larsson jakthund.vastmanland@gmail.com 0706089440
NVR AO Sören Lundberg lundberg.soren@telia.com 0705725928
Viltövervakning AO Lars Björk Lars.Bjork@jagareforbundet.se 0703300679
Viltförvaltningsdelegationen Claes Johansson claes.bertil@telia.com 0702343981
Utbildning      
Ansvarig FO Robert Hjort robert.hjort@malarenergi.se  
Utbildning AO Robert Hjort robert.hjort@malarenergi.se  
Skytteansvarig AO Lars Björk Lars.Bjork@jagareforbundet.se 0703300679
Jägarexamen AO Mårten Olsson /                              Olle Gustafsson mrtn.o@telia.com /  olle.dagarn@telia.com 0706716160 /      0705168823
Medlem      
Ansvarig FO Sofie Larsson flingan77@hotmail.com 0705231181
Medlem AO Sofie Larsson flingan77@hotmail.com 0705231181
Mässor AO Vakant    
Skolor AO      

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-23 2019-05-14