bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Aktuell styrelse

Detta är dina ledamöter och funktionärer som arbetar på länsföreningen. Tveka inte att kontakta dem om du undrar över något.

Styrelse och funktionärer för Länsföreningen Västmanland  2018
Styrelse:      
Funktion Namn e-post mobil
Ordförande Emil Stolpe Nordin emilstolpenordin@gmail.com 070-0354623
Vice ordf Carl Schartau carl.schartau@supermarket.ica.se 070-266 83 34
Sekreterare Olle Gustavsson olle.dagarn@telia.com 070-516 88 23
Kassör Johan Hermelin johan@4klovern.se 021-40 87 36
ledamot Daniel Smedeby daniel.smedeby@icloud.com 070-972 16 18
ledamot Åsa Norén asanoren3915@gmail.com 070-302 10 55
ledamot Sören Lundberg lundberg.soren@telia.com 070-572 59 28 
ledamot Mårten Olsson mrten.o@telia.com 070-671 61 60
Suppleant Roberth Hjort robert.hjort@malarenergi.se  
Suppleant Sofie Larsson flingan77@hotmail.com 070-5231181
Suppleant Elisabet Larsson webbred.vastmanland@gmail.com 073-983 2001
Revisor samankallande Fredrik Melin fredrik-melin@hotmail.com 070-634 61 93 
revisor Lars Kamph lars@kamph.eu 070-619 60 28
revisor suppl Jonas Rundgren    
revisor suppl Carl Ericsson    
Valberedning  Namn e-post mobil
Sammankallande Anders Jansson    
Ledamot      
Ledamot      
Ledamot      
Opinion & kommunikation      
Funktion Namn e-post mobil
Ansvarig Elisabet Larsson webbred.vastmanland@gmail.com 073-983 2001
JAQT Åsa Norén asanoren3915@gmail.com 070-302 10 55
Viltmat      
Ungdom Elin Sunesdotter elin.sunesdotter@gmail.com 070-333 0557
Webb Elisabet Larsson webbred.vastmanland@gmail.com 073-983 2001
Jakt & Viltförvaltning      
Funktion Namn e-post mobil
Ansvarig  Claes Johansson claes.bertil@telia.com  070-234 3981
NVR  Sören Lundberg lundberg.soren@telia.com 070-572 59 28 
Hund Thomas Larsson jakthund.vastmanland@gmail.com 070-608 9440
Klövvilt Claes Johansson claes.bertil@telia.com  070-234 3981
VFD-länet ej krets Claes Johansson claes.bertil@telia.com  070-234 3981
Rovdjur      
Viltdata      
Utbildning      
Funktion Namn e-post mobil
Ansvarig Olle Gustavsson olle.dagarn@telia.com 070-516 88 23
       
Jägarexamen Mårten Olsson mrten.o@telia.com 070-671 61 60
Utbildning/studiefrämjandet Olle Gustavsson olle.dagarn@telia.com 070-516 88 23
Skytte Lars Björk lars.bjork@jagareforbundet.se 010-5847679
Medlem & Marknad      
Funktion Namn e-post mobil
Ansvarig  Daniel Smedeby daniel.smedeby@icloud.com 070-972 16 18
Integration      
Medlem Daniel Smedeby daniel.smedeby@icloud.com 070-972 16 18
Marknad      
Mässor      
Skolor      

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-23 2018-11-12