bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto:Elisabet Larsson

Göran Pejmo avtackas för sina insatser i Länsförbundet . Foto:Elisabet Larsson

År 2016 året då vi såg ljus i tunneln

Den dominerande frågan vargjakt eller inte, var även den dominerande frågan 2016. Ingen vargjakt 2015, inte 2016. Och vi förstod att det inte heller kommer att ske 2017. Men nu upplevde vi ett ljus i tunneln i och med HFD-domen som föll näst sista dagen på året. Den slog fast att inhiberingen av vargjakten 2016 inte var korrekt. Så nu tror vi på vargjakt när förvaltningsnivåerna tillåter. Därmed kommer även Västmanland att starta förvaltning av rovdjur.

Foto: Elisabet Larsson

Gästföreläsare från Naturbrukarna Rickard Axdorff mitten flankerad av Vordf Carl Schartau och Ordf Emil Stolpe Nordin Foto:Elisabet Larsson

Den 5 april höll Länsföreningen årsstämma på Brynnby Gård i Västerås. Det är alltid lite av en folkfest och tillfälle för alla kretsar att träffas. Styrelsen skall sammanfatta och avsluta det gångna året och lägga fast kursen för det kommande året.

Stämman inleddes med två gästföreläsare. Först på banan var Britt-Marie Nordqvist från förbundsstyrelsen, som redogjorde för Svenska Jägareförbundets nationella verksamhetsår 2016. Främst de framgångar som förbundet har uppnått nationellt bland annat med vargförvaltningen

Hon efterföljdes av Rickard Axdorff från föreningen Naturbrukarna.  Rickard gjorde ett positivt föredrag om jakten och media, där han lyfte fram ägare och brukarfrågor av vår natur.

Så fortsatte stämman med sedvanliga årsförhandlingar och styrelsen fick redogöra för verksamhetsåret 2016.  Årets viktigaste arbetsinsats även detta år, har varit inriktat på rovdjuren. Nationellt har SJF haft framgångar med den dom i förvaltningsrätten som togs i slutet av 2016.  Det innebar att Högsta Förvaltningsdomstolen fastslog att vargjakten som var beviljad 2016 av Länsstyrelsen i vårt län var korrekt. Värnarorganisationerna hade lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen i Uppsala och denna inhiberade jakten.

Hade Högsta Förvaltningsdomstolens dom kommit tidigare hade förmodligen Länsstyrelsen beviljat vargjakt 2017 då antalet revir översteg förvaltningsnivåerna. Eftersom rättsläget var oklart beslutade Länsstyrelsen att inte ta något beslut. När domen kom begärde Länsföreningen att beslutet skulle omprövas men begäran avslogs.

Inför kommande år ser länsföreningen ljusare på rovdjursfrågan. Det är beslutat att vargen skall förvaltas, så vargjakt eller inte, är inte längre frågan. Nu gäller det nivåerna på vargstammen.

Allt som hänt i frågan står att läsa i Årsstämmohandlingarna. Där finns även all annan verksamhet beskriven som skett i länet under 2016 samt verksamhetsplan.

Länk till dessa hittar du här: Årsstämmohandlingar

Slutligen avtackades Göran Pejmo för sina arbetsinsatser och sin tid i Länsförbundets styrelse. Även suppleanten Mikael Carlsson avgick detta år.

Nya i styrelsen blev Åsa Norén som ledamot och Robert Hjort som ny suppleant. I övrigt är styrelsen oförändrad vilket innebär att skutan seglar vidare med Emil Stolpe Nordin vid rodret.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-06 2017-04-23