bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Samling efter första andjaktsmorgonen. Foto: Åsa Söderberg

Verksamhet

Inom Jägareförbundet Västmanland jobbar vi i olika grupper för att ta tillvara medlemmarnas intressen på bästa sätt. Dessa grupper är specialiserade på sina områden och kan gärna kontaktas med tankar, idéer, och förslag på aktiviteter och utbildningar.

Vi har följande arbetsgrupper/kommittéer inom Jägarförbundet Västmanland:

 

Hund: Vakant

 

Utbildning: Robert Hjort

Telefon: 073-910 12 13      Mail: utbildning@vastmanland-jagareforbundet.se

 

Jägarexamen: Mårten Olsson

Telefon: 070-671 61 604          Mail: mrten.o@telia.com

            

Jägarexamen: Olle Gustafsson

Telefon: 070-516 88 23   Mail: jagarexamen@jagareforbundet-vastmanland.se

 

Jakt och viltförvaltning: Johan Wigren

Telefon: 070-508 76 88      Mail: viltforvaltning@vastmanland-jagareforbundet.se

 

Rovdjur: Sören Lundberg

Telefon: 070-572 59 28         Mail: lundberg.soren@telia.com

              

NVR: Roger Kölborg

Telefon: 070-166 61 61         Mail: nvr@vastmanland-jagareforbundet.se

           

Jaktskytte: Lars Björk

Telefon: 010-584 79 79      Mail: lars.bjork@jagareforbundet.se

 

Viltdata: Lars Björk

Telefon: 010-584 79 79      Mail: lars.bjork@jagareforbundet.se

 

Opinion och Kommunikation: Billy Bergåker

Telefon:  070-280 97 00    Mail: ordforande@vastmanland-jagareforbundet.se

 

Ungdom: Vakant

Telefon:                              Mail:

 

 


2013-03-09 2023-05-11