bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Samling efter första andjaktsmorgonen. Foto: Åsa Söderberg

Verksamhet

Inom Jägareförbundet Västmanland jobbar vi i olika grupper för att ta tillvara medlemmarnas intressen på bästa sätt. Dessa grupper är specialiserade på sina områden och kan gärna kontaktas med tankar, idéer, och förslag på aktiviteter och utbildningar.

Vi har följande Arbetsgrupper/Kommittéer inom Jägareförbundet Västmanland
Kontakta gärna någon av nedanstående med Dina tankar, frågor eller idéer:

Hund:  
Ansvarig: Thomas & Elisabet Larsson
Telefon: 070-516 88 23
 Mail: jakthund.vastmanland@gmail.com

Information/Utbildning:
Ansvarig: 
Olle Gustavsson
Telefon:  070-302 10 55, Mail: olle.dagarn@telia.com

Jägarexamen: 

Ansvarig: Mårten Olsson
Telefon: 0224-701 33, 070-671 61 60 Mail: mrten.o@telia.com

Jakt & Vilt
Ansvarig : Claes Johansson

Telefon: 070-234 39 81   Mail: claes.bertil@telia.com

 

Rovdjur:
Ansvarig:
 Sören Lundberg 
Telefon: 0222-330 21, 070-572 59 28   Maillundberg.soren@telia.com

Jaktskytte:
Ansvarig: 
Lars Björk                                
Telefon:  010-584 79 79        
                 Mail: lars.bjork@jagareforbundet.se

Ungdom:  
Ansvarig: Elin Sunesdotter                     
Telefon:  070-333 05 57   Mailelin.sunesdotter@gmail.com

Vilt och trafik: 

 Ansvarig: Sören Lundberg                           

Telefon: 0222-330 21, 070-572 59 28   Maillundberg.soren@telia.com

 

Viltdata:
Ansvarig:
 Jonas Gustafsson                                
Telefon: 0222-322 00  Mailjonas.gustafsson@sveaskog.se

Viltmat:   Vakant

Websida/Nyhetsbrev:
Ansvarig: Elisabet Larsson
Telefon: 073-983 2001 Mailwebbred.vastmanland@gmail.com

Notera att vår hemsida är ett levande dokument som alla kan bidra till genom att skriva eller ringa om nyheter eller händelser som känns aktuella!

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-09 2018-06-03