bakgrund

Svenska Jägareförbundet

God moder! Foto: Oscar Lindvall

Älgförvaltning

Jägareförbundet Västmanland beslutade, på årsstämman den 18 mars 2010, om ny vision och nya mål för älgförvaltningen i Västmanland.

Vision:

Västmanland ska ha landets bästa älgförvaltning och därmed en älgstam av hög kvalité               

 Mål:

  • 2014 ska antalet tjurar utgöra 40 % av de vuxna älgarna
  • 2014 ska medelåldern på de vuxna älgarna vara 5 år
  • 2014 ska antalet kalvar som fälls utgöra 60 % av det totala antalet fällda älgar (vid en reproduktion på 0,8 kalvar per ko)
  • 2014 medelvikten på de fällda kalvarna vara minst 65 kg
  • Efter 2014 ska förvaltningen av älgstammen vara sådan att kvalitén på stammen behålls  

Klövviltsansvarig i Västmanland är:

Claes Johansson Tfn privat: 0221-23666
Fjärilsgatan 15 Mobil: 070-6613496
731 54 Köping

E-mail: claes.bertil@telia.com


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-09 2015-06-21