Mentaltest hund Tidö Slott - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Thomas Larsson

Mentaltest hund Tidö Slott

Hundens högskoleprov

2020-03-19

Att lära känna sin hund på ett djupare plan är alltid bra. Om du inte skall testa din hund men vill lära dig mera, så är du välkommen som publik på våra testdagar den 6-8 augusti. Hunden lever i en känslovärd. Ett mentaltest ger oss information om hundens arbetslust. Det ger även information om hundens sätt att hantera sina känslor såsom aggressivitet, rädsla, glädje och stress. Genom under ett mentaltest utsätta hunden för situationer den aldrig upplevt, kommer känslorna att uppträda spontant och ärligt. Som testdomare vill vi ge dig som hundägare en tolkning av testet samt rådgivning om framtida dressyr eller förändring i vardagshanteringen.

Egenskaper som bedöms:

· Tillgänglighet. Bemötande av främmande människor.

· Jaktkamplust. Lust att förfölja synligt byte och intresse för bytet.

· Socialkamplust. Lust att kämpa med eller emot något/någon.

· Temperament. Nyfikenhet.

· Skärpa. Förmåga att bli arg.

· Försvarslust. Förmåga att besvara hotsignaler.

· Nervkonstruktion. Grudstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktion.

· Hårdhet. Visar social status, självständighet.

· Dådkraft. Förmågan att övervinna rädsla.

· Skottfasthet. Reaktion vid skottlossning.

Mentaltestdagar på Tidö Slott 6-8 augusti

Testledare: Barbro Börjesson och Annika Olsson Anmälan och förfrågan till dittegarden@telia.com Barbros mobil 070-395 05 78

Kostnad 1500 kronor/ hund.

Begränsat antal deltagare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick