bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Klövvilt

Jägareförbundet Västmanland beslutade på årsstämman mars 2010, om en ny vision och nya mål för älgförvaltningen i Västmanland.

Vision:
Västmanland ska ha landets bästa älgförvaltning och därmed en älgstam av hög kvalité

Mål:

2014 ska antalet tjurar utgöra 40 % av de vuxna älgarna
2014 ska medelåldern på de vuxna älgarna vara 5 år
2014 ska antalet kalvar som fälls utgöra 60 % av det totala antalet fällda älgar (vid en reproduktion på 0,8 kalvar per ko)
2014 medelvikten på de fällda kalvarna vara minst 65 kg
Efter 2014 ska förvaltningen av älgstammen vara sådan att kvalitén på stammen behålls

Klövviltsansvarig i Västmanland är:

CLAES JOHANSSON Tfn privat: 0221-23666

FJÄRILSGATAN 15 Mobil: 070-6613496

731 54 KÖPING

E-mail: claes.bertil@telia.com


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-09 2020-03-16