bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vilt och trafik

Under våren 2007 bestämde regeringen till slut vem som skall ha huvudansvaret för trafik och vilt och eftersök. Den tidigare eftersöksorganisationen benämndes SES gruppen. Den var ett nätverk mellan polisen, vägverket, bilprovningen och jägarförbundet och denna organisation har upphört. Den nya organisationen har benämningen NATIONELLA VILTOLYCKSRÅDET. Huvudmannaskapet för det nya nätverket är Rikspolisstyrelsen.

I varje län skall finnas en länsansvarig jägare, en länsansvarig polis som sammanställer all olycksstatistik med vilt. De skall också hålla ett register över eftersöksekipage.

I varje krets skall finnas ett antal kontaktmän som polisen kan ringa till när en viltolycka har inträffat. Denne kontaktman ringer sen i sin tur till aktuell markägare/jakträttsinnehavare. I varje kretsorganisation skall också ett utpekat hundeftersökekipage finnas tillgängligt. Jakträttsinnehavaren kan då uppge att han önskar hjälp med eftersök med hund.

All viltolycksstatistik sammanställs hos RPS efter att länsansvariga poliser månadsvis redovisar länets olyckor.

Länsansvarig jägare är Sören Lundberg Skinnskatteberg/Surahammars jaktvårdkrets och länsansvarig polis är Per Strömbäck


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-09 2016-04-20