bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltdata

Viltdata är ett viktigt instrument för att hålla oss ajour med de viltstammar vi förvaltar. Alla bidrag är viktiga och vi strävar ständigt mot att 100% av alla jägare/markägare skall rapportera sin avskjutning av småvilt och älg. Endast på det sättet har vi full vetskap om de förändringar som sker! Har Du funderingar på tekniska frågor eller annat som rör viltdata så kontaktar Du viltdata.se, så hjälper vi Dig mer än gärna!

Viltdata.se Västmanland

Västmanland har en registrerad älgjaktsareal på ca 475 000 hektar (jaktåret 2015/16). I länet finns det 34 stycken Älgskötselområden och de täcker drygt 90 % av länets areal.

Markägarförhållanden i länet (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-34%, Aktiebolag-19% och privata skogsägare 47%. 

Gå direkt till http://www.viltdata.se/ för att rapportera eller läsa statistik.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-09 2016-04-20