bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Matlagningsduell på Tullgarn! Fota:Åsa Söderberg

VILTMATPROJEKTET

Jägareförbundet Västmanland har, med stöd från Jordbruksverket i projektet Matlandet Sverige, fått uppdraget att jobba för en hållbar kedja från jägaren i skogen via vilthanteringsanläggningar och vidare till konsument, butik och restaurang.

Det har i Västmanland skett i en trestegsraket som startade med att Jägareförbundet Västmanland initierade projektet 2010. Redan första året serverades 30 tusen portioner Älgkött i Västmanland under en vecka.
När området utvidgades till att omfatta 5 mellansvenska län 2011, steg siffran till 135 tusen portioner. Nu har alltså turen kommit till resten av Sverige och projektet också fått en ökad inriktning med att omfatta allt vilt. Syftet är givetvis att ge konsumenten en ännu större möjlighet att bekanta sig med det rika skafferi som vara svenska skogar erbjuder! 

Syftet är att viltmaten skall bli tillgänglig för en bredare allmänhet, eftersom undersökningar visat att många fler än jägarna själva vill äta mer viltkött om de bara visste hur de skulle få tag i det, säger Sven-Åke Larsson som lett projektet sedan starten. Viltmatsatsningen sträcker sig nu inte bara över fastlandets kommuner, restauranger och butiker, utan även ut till sjöss med hjälp av bland annat Eckerölinjen!

Det är ännu inte helt slutrapporterat från projektets siffror för 2012, men den 15 mars var vi uppe i nästa 600.000 serverade viltmatportioner, och då är det bara 5 av 24 län som rapporterat sina siffror...

För mer information: Sven-Åke Larsson, Projektledare Viltmat 0708-27 95 93

Torbjörn Larsson, Ordförande Jägareförbundet Västmanland, 0708-188100

Klicka här för länk till utvärderingen av denna treåriga satsning
Här hittar Du en ny artikel från tidningen "Offentliga köket"


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-07 2020-03-16