bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Arboga Kungsörs jaktvårdkrets

Anslagstavla för Arboga Kungsörs Jaktvårdskrets

Arboga skötselområde vill informera om följande

Tilldelning älg 2015-16  Styrelsebeslut 24 september 2015.

 

När vi nu fått resultatet från spillningsinventeringen som tyvärr pekar på en ännu sämre älgstam än vi befarade, har styrelsen sammanträtt och fattat beslut att ändra tilldelningen utifrån den faktiska älgstam som vi har. Den på årsmötet beslutade tilldelningen på 10 vuxna och 15 kalvar är inte hållbar.

 I medsända dokument ser ni att vi tillsammans med Götlunda skötselområde har 3,6 djur/1000 ha. (se sid 4 i rapporten) Kartan visar dessutom att Götlunda har större prickar på kartan än Arboga vilket sannolikt innebär att vi har ännu lite färre per tusen hektar. Med så låga siffror har vi princip inte längre en jaktbar stam!

 Om vi räknar lite på vad detta innebär så kommer vi fram till följande: 

 

ha

 

Djur/1000 ha

Antal älgar

Tjur

Hondjur

 

Älgbärande areal

9.949

x

3,6

36

 

 

 

Ej inräknad åkerareal m.m.

1560

x

1,5

3

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 33 djuren är 40% tjurar (älgobs 2014)

 

 

 

 

15 

 

 

Hondjur

 

 

 

 

 

24

 

Enligt älgobsen 2014 föder ett hondjur 0,5 kalvar.

 

 

 

 

 

 

Födda kalvar

12

Alltså betyder detta att om vi har en lika låg föryngring i år som förra året (0,5 kalvar/vuxet hondjur) så kan vi inte skjuta mer än 12 älgar för att inte ytterligare minska stammen!

 Styrelsen beslöt att begränsa jakten till endast kalv och att endast 10 kalvar får fällas totalt.

På detta sätt räknar vi med en viss tillväxt av stammen till nästa år och det är vi väl alla överens om att vi vill ha?

Av dessa kalvar är 3 tilldelade Arboga jaktklubb och 2 till Sickelsjö, då dessa två jaktlag tillsammans står för 53 % av den älgbärande arealen. Resterande 5 kalvar är tillgängliga för alla övriga jaktlag genom avlysningsjakt. Max 1 kalv per jaktlag. Har Arboga jaktklubb och Sickelsjö inte fällt sina kalvar före 31/12 så övergår de till avlysningspotten i januari.


Om kraftiga betesskador skulle uppstå någonstans så finns det alltid möjlighet till extra utdelning av älg på det stället, även vuxen om så krävs, men detta kan bara ske efter skadebesiktning och beslut från styrelsen.

För er kännedom kan vi också meddela att styrelsen i Götlundas skötselområde har fattat ett liknande beslut där man minskat tilldelningen från 9 vuxna och 12 kalvar, till 5 vuxna (varav 3 tjur) och 5 kalvar. Dessa gemensamma neddragningar borde göra ordentlig skillnad för älgstammen till nästa år.

För styrelsen Richard Folin.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-15 2016-04-20