Salaortens Jaktvårdskrets - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Salaortens Jaktvårdskrets

Anslagstavla för Salaortens Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Sala Jaktvårdskrets Årsstämma 2019

C:a 40 medlemmar hade samlats på Ösby Naturbruksgymnasium för sedvanliga årsmötesförhandlingar och information om kronhjort från jaktvårdskonsulent Lars Björk.

Till mötesordförande valdes Lars Björk (Håkan Matz fick förhinder)  som ledde förhandlingarna. 

Till ordinarie ledamöter och ordförande i styrelsen som mandattiden utgått för omvaldes samtliga. Likaså blev suppleant omvald förutom en post som är vakant till nästa årsmöte i avvaktan på ev. stadgeändringar i kretsar

Revisorer och valberedning blev också omvalda och allt finns på hemsidan. Tretton ombud och ersättare valdes till Länsförbundsstämman den 3 April och får personlig kallelse.

 Lars Björk informerade i första hand om kronhjortsförvaltningen som rekommenderas av Jägareförbundet. Nyligen avslutade älgjakten med statistik för älgobsen och avskjutningen i ÄFO 1 genomgicks och visade på något minskad avskjutning. (89% fyllnadsgrad)  Avskjutning av övrigt vilt är viktig info att få och alla rekommenderas att rapportera in i viltdata. 

En hel del om den förestående lodjursjakten med en överskådlig checklista och med hänvisning till Länsstyrelsens hemsida för fullständig information. Vargreviret Tinäset som berör delar av Sala Kommun upp mot Uppland – Gästrikland oroar många. Avslutningsvis informerades om vad Jägareförbundet gjort och gör för medlemmarna så att jägarkåren har förtroende att fortsätta förvaltningen av viltstammarna   

Mårten Olsson uppmärksammade Sofia Larsson som ny JAQT-ansvarig och Maria Hedlund som vinnande ekipage i eftersök i Salakretsen och i Västmanlands Län med varsin vårbukett. 

Lars Björk tackades också med en vårbukett för väl genomfört möte.

Här kommer du att hitta aktuell information frå din krets. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du längst ner i en pdf-bilaga som även går att skriva ut.

Aktuell styrelse 2019

Stämmohandlingar 2019


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-15 2019-04-02