bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Salaortens Jaktvårdskrets

Anslagstavla för Salaortens Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Sala Jaktvårdskrets Årsstämma 2018

C:a 40 medlemmar hade samlats på Ösby Naturbruksgymnasium för sedvanliga årsmötesförhandlingar och information från jaktvårdskonsulent Lars Björk.

Till mötesordförande valdes Håkan Matz som ledde förhandlingarna med stor insikt.    Till ordinarie ledamöter och ordförande i styrelsen som mandattiden utgått för omvaldes alla. Likaså blev suppleant omvald förutom en post som blev vakant till nästa årsmöte i avvaktan på ev. förändringar i kretsar. Revisorer och valberedning blev också omvalda och allt finns på hemsidan. Tretton ombud och ersättare valdes till Länsförbundsstämman den 4 April och får personlig kallelse

En motion rörande provtagning av cesium i vildsvin  antogs och vidaresändes till Länsföreningen

Lars Björk informerade i första hand om vildsvinsförvaltningen enligt den nya plan som antagits av Jägareförbundet. Nyligen avslutade älgjakten med statistik för älgobsen och avskjutningen i ÄFO 1 genomgicks och även förändringen till 3 ÄFO från tidigare 5 i länet. En hel del om den förestående lodjursjakten med en överskådlig checklista och med hänvisning till Länsstyrelsens hemsida för fullständig information. Avslutningsvis informerades om vad Jägareförbundet gjort och gör för medlemmarna så att jägarkåren har förtroende att fortsätta förvaltningen av viltstammarna   

Mårten Olsson tackade Håkan Matz och Lars Björk med varsin vårbukett för väl genomfört möte

Här kommer du att hitta aktuell information från din krets. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du längst ner i en pdf-bilaga som även går att skriva ut.

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-15 2018-04-03