bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Salaortens Jaktvårdskrets

Anslagstavla för Salaortens Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Sala Jaktvårdskrets Årsstämma 2017

C:a 35 medlemmar hade samlats på Ösby Naturbruksgymnasium för sedvanliga årsmötesförhandlingar och information från jaktvårdskonsulent Lars Björk. Therese Jäderberg från Studiefrämjandet var närvarande och svarade på en del frågor.

Till mötesordförande valdes Håkan Matz som ledde förhandlingarna  med stor insikt.   Till ordinarie ledamot i styrelsen valdes Robert Hjort och som ny suppleant Niklas Knutsson.  Övriga ledamöter, revisorer och valberedning blev omvalda och allt finns på hemsidan. Tretton  ombud och ersättare valdes till Länsförbundsstämman den 5 April och får personlig kallelse .  

 Lars Björk informerade i första hand om kronhjortsförvaltning i skötselområden  och den nyss avslutade älgjakten med statistik för älgobsen och  avskjutningen i ÄFO 1.  En hel del om juridiska processen kring den uteblivna vargjakten och vår hemställan /omprövning av Länsstyrelsens tidigare ställningstagande och den överklagan av låga tilldelningen på  2 lodjur inför årets jakt kom också upp till diskussion

Mårten Olsson tackade Håkan Matz och Lars Björk med varsin vårbukett för ett bra möte

Här kommer du att hitta aktuell information från din krets. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du längst ner i en pdf-bilaga som även går att skriva ut.

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-15 2017-03-20