bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JAQT Program 2018

Västmanland 2018-01-06 Nätverket bygger på att Du som aktiv jagande kvinna delar med Dig av idéer, aktiviteter och annat som Du tror kan vara av intresse för likasinnade.

Dags att motionera!

Västmanland 2017-12-11 Motionera kan man göra på många sätt. Men nu är det dags att lägga motioner till kretsarnas årsmöten. Varje medlem tillhörande jaktvårdskrets har...

Spillningsinventering Varg

Västmanland 2017-12-11

Ungdomsjakt i februari

Västmanland 2017-12-05 Jakt för ungdomar och nyblivna jägare på Studiefrämjandets mark i Ekbacken

Småviltsjakt för ungdomar

Västmanland 2017-11-21 Passa på att anmäla dig till Ungdomsjakt arrangerad av...

Vargtilldelningen löser inte problemen

Pressmeddelande 2017-09-29 Svenska Jägareförbundets länsföreningar i mellersta...

Informationskväll om rovdjursinventering

Västmanland 2017-09-14 Länsstyrelsen och Jägareförbundet i Västmanland bjuder in till en kväll med information och diskussion om säsongens rovdjursinventering i Västmanland.

Eftersöksassistans har kommit till Västmanland

Västmanland 2017-09-14 Länsföreningarna i Västra Götaland har under ett par års tid drivit ett projekt kallat eftersöksassistans. För ett år sedan hoppade hundverksamhete...

Kretsmästerskap i eftersök Köping Hallstahammar

Västmanland 2017-09-14 Återigen en solig dag och bra förhållanden till kretsmästerskapet

Kretsmästerskap eftersök Arbogakretsen

Västmanland 2017-09-14 Kretsmästerskapet i Arboga blev en intern uppgörelse bland släkten Holmqvist

Kretsmästerskap eftersök i Salakretsen

Västmanland 2017-09-14 Det var två förare och tre hundar som deltog i årets upplaga av Salas kretsmästerskap.

Lyckad första jaktdag på Varg

Västmanland 2018-01-02 Trots svåra förhållanden så lyckades man fälla den första vargen i Kölstareviret

Årsstämmor i Jaktvårdskretsarna

Västmanland 2017-12-11 Jakten är oftast en gemensam angelägenhet eftersom vi uppnår bättre resultat samtidigt som vi har trevligt. Detsamma gäller när vi skall säkerställ...

Kostnadsfri mätning av cesium-137 i vildsvinskött

Västmanland 2017-12-08 För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)...

Ny ungdomsansvarig i Västmanland

Västmanland 2017-12-04 Äntligen är funktionen som Ungdomsansvarig på länsförbundet tillsatt. Vi välkomnar Elin Sunesdotter till besättningen i...

Utbildningsjakt Dovhjort

Västmanland 2017-10-30 Passa på att anmäla till utbildningsjakt dovhjort i...

2017 Oktober Ungdomsjakt

Västmanland 2017-09-25 Jakt för Ungdomar och nyblivna jägare på Studiefrämjandet...

Länsälgen flyttad till Romfartuna Jvk

Västmanland 2017-08-19 Nu är det dags för länsälgskyttet och det sker på Romfartuna Jsk skjutbana söndag den 20 augusti kl. 09.00, anmälan 08.30. OBS platsen är flyttad...

Länsmästerskapen i eftersök 2017

Västmanland 2017-08-19 Länsmästerskapen i eftersök är examensdagen för all eftersöksträning och kursverksamhet i länet under första halvåret.

Passa på att anmäla till ungdomsläger

Västmanland 2017-08-19 Det finns platser kvar på ungdomslägret i Strängnäs den 11-13 Augusti.

Kretsmästerskap eftersök Västerås

Västmanland 2017-08-19 Västeråskretsens kvalificering till Länsmästerskapet i eftersök avgjordes på Forsby Gård

Hårt i toppen för Fagerstas kretsmästerskap

Västmanland 2017-08-19 Här kommer resultatet för årets deltagande i Kretsmästerskapet i eftersök i Fagerstakretsen

 
Ladda in Fler