ÅRSMÖTE I VÄSTERÅS JAKTVÅRDSKRETS - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto: Privat

Foto:Privat

ÅRSMÖTE I VÄSTERÅS JAKTVÅRDSKRETS

Ni kallas till Årsmöte 19 Februari 2019 kl 18.00

2019-02-06

18.00 – 18.45 håller förbundsordförande och FACE ordförande Torbjörn Larsson ett föredrag om aktuella förbundsfrågor och internationell utblick, därefter hålls årsmöte.   

Plats: Studiefrämjandet i Västerås, Pilgatan 1 C.   Kaffe och smörgås handahålls.  

Vänligen förbered er innan årsmötet på vilka ni vill skicka som ombud och suppleanter till länsföreningens stämma. Maila gärna in era nomineringar till: jonas.i.larsson@hotmail.com  

 Varmt välkomna!

 Roger Kölborg

Ordförande Västerås Jaktvårdskrets

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick